Razlika između SVESNOG i NESVESNOG shvatanja sebe

Ne poistovećujte se s unutrašnjim stanjem koje trenutno u vama preovlađuje. To je razlika između svesnog shvatanja sebe i nesvesnog. Ako momentalno, ili dugo, ili skoro uvek, osećate tugu, to je samo unutrašnje STANJE koje…