Test od samo 1 minute, a govori sve…

Kotač života je najkraći osobni test koji koriste mnogi psiholozi i life coach treneri, a genijalan je alat za brzi vizualni prikaz kako vam ide u 8 najvažnijih aspekata života.   Test traje oko 1 minutu, a vizualno…

Sve bitke u životu služe da nas nečemu…

“Bez obzira na ono što čini, svatko na zemlji uvijek igra glavnu ulogu u povijesti svijeta.” “Čak i ako znači rastanak, samoću, tugu, ljubav je ipak vrijedna svakog novčića svoje cijene.” “Čekanje boli. Zaborav boli.…

Potpuna sloboda ne postoji!

Oslobađanje dolazi kad sebi priznate da sloboda ne postoji. Ma koliko je voljeli i njome bili očarani i težili ka tome da budemo slobodni uvijek ćemo biti u vezi sa strahovima, nadanjima, očekivanjima, odlukama, ljudima,…