Tajna Božanskog MATRIKSA ~ Ograničen si samo SOPSTVENIM UVERENJIMA!

Dr Denis Gabor, dobitnik Nobelove nagrade za 1971. godinu, smatrao je da funkcionisanje ljudskog mozga, koji se pomoću holografskog modela nalazi u interakciji sa Univerzumom, dozvoljava dešavanje iskustava koja nadilaze prostor i vreme – ČUDA! 

U kontekstu tog holografskog modela, sve stvari postaju moguće! Tajna za doživljavanje moći tih potencijalnih ishoda leži u tome da mi moramo da mislimo o sebi na taj nov način. Kada u tome uspemo, počinje da nam se događa nešto predivno – mi se menjamo!

Koncept Božanskog matriksa kao univerzalno povezanog holograma, govori nam da smo ograničeni jedino sopstvenim uverenjima.

I po drevnim duhovnim učenjima, nevidljivi zidovi naših najdubljih uverenja mogu da postanu naš najveći zatvor. Ipak, ta učenja nas podsećaju i na to da naša uverenja mogu da postanu i naš najveći izvor slobode.

Na načine toliko različite koliko to mogu da budu putevi svetskih duhovnih tradicija, sve one nas vode do istog zaključka – mogućnost da budemo zatvoreni ili slobodni nalazi se u našim rukama. 

Izbor je samo naš!

Autor: Donko Rakočević
Izvor: 
Đole Slović fb profil / novasvest