Stvarnost kao umetničko delo svesti: Saveti od pračetkice Zoi

Stvarnost kao umetničko delo svesti: Saveti od pračetkice Zoi

Upoznajte se sa jedinstvenošću svake pahulje. Zagledajte se u latice cveta ispred vašeg doma. Cvet je svestan vašeg prisustva, budite i vi svesni njegovog. Pripazite kako se ponašate, može da bude povređen! Pozdravite sunce i mahnite vedrom nebu, očekuju vaš pozdrav. Posmatrajte lepotu zelenog lista, i slušajte priče mudrih drveća. Oni prenose znanje. Živite livade i pašnjake kao pozornice, koračajte po naj udobnijim pistama od zemlje po kojoj gazite. Hodajte kroz drvorede u vašim ulicama,…

Read More

Život okupan osmehom

Život okupan osmehom

Zdravo! Zastanite sad na trenutak i razmišljajte malo o značenju i težini reči ‘Zdravo’. Svaki dan izgovaramo pozitivne i negativne sugestije, afirmacije, reči u suštini. Sebi i drugima, a da ih momentu izgovaranja nismo u potpunosti ni svesni. Svaki put kada vašem detetu kažete da je glup ili pametan jedan deo njegove podsvesti to upije. Takve reči se založe i vremenom uvlače u programe, sa težinom u zavisnosti od njenog značenja. Njihove vibracije se ispoljavaju…

Read More

Različita učenja, želeti ili ne?

Različita učenja, želeti ili ne?

Svako ljudsko biće u sebi nosi sav taj univerzum koji pokušavamo da dokučimo. Proces buđenja je zapravo proces sećanja naše prave prirode. Setiti se toga, znači spoznati boga u sebi, znači biti bog.  Jedina istina i jedina stvarnost koja postoji je zapravo bog.  Bog koji kroz nas iskušava sebe. Prava radost i blaženstvo dolaze onda, kada dodirnemo božansku iskru u nama. Do tada ćemo se vrteti u krugu, ne ići nikud i ne dolaziti nigde…

Read More