KAD UMREMO, nećemo ponijeti ništa sa sobom OSIM…

Poslednje odijelo koje ćemo obući nema džepove, jer nam nisu potrebni. Ništa ne možemo ponijeti sa sobom osim svoju dušu. Zato je šteta cijeli život posvetiti samo punjenu džepova, a pri tome zapostaviti dušu. Skupljajte…

Možeš reći ono što znaš kada si pitan,…

Ostani skroman. Nitko nikoga ne uči. Možeš reći ono što znaš kada si pitan, prije toga nitko te ne može čuti. Tvoj zadatak je da svijetliš, da promatraš i razgovaraš s ljudima koji te pitaju,…

Rodio sam se kao siromah da ti u…

Rodio sam se kao siromah da ti u meni možeš naći sve svoje bogatstvo. Rodio sam se malen da ti ne želiš vladati drugima.Rodio sam se u staji da ti naučiš posvećivati svaki prostor.Rodio sam…

Kada dvije duše vode ljubav : Kada muškarac…

Svi želimo da znamo kako da dođemo do stanja savršenstva i čistog užitka? Predaja. Nema mjesta za povlačenje ili zadržavanje; nema pitanja, nema lutanja. Morate biti sto posto sa momentom ili radije prekinite. Seks ide…