12 MOĆNIH LEKCIJA ISUSA HRISTA: Kada u nekoga upirete kažiprstom, setite se da su ostala 3 prsta usmerena prema vama

Najveće i najstarije mudrosti zapisane su u Bibliji, a mi vas podsećamo na one najvažnije

Biblija nas uči i opominje, ukazuje i dokazuje, stoga je veoma važno zapamititi barem ovih 12 lekcija Isusa Hrista:

1. Biti velik znači služiti

“Znate da oni koji se smatraju vladarima gospodare narodima i velikaši ih drže pod svojom vlašću. A među vama neka ne bude tako! Nego ko god hoće biti velik među vama, neka vam bude sluga, i ko god hoće biti prvi među vama, neka bude rob svima! Jer ni Sin čovečji nije došao da mu služe, nego da služi i da svoj život dade kao otkupninu za mnoge.” Marko 10:43-45

Ovo je tajna velikog vođstva. Vođstvo nije stvar vladanja već služenja drugih. Kad dajete drugima, u vašem životu nikada neće nedostajati onoga što je dobro.

2. Za brigu postoji lek

“Pogledajte ptice nebeske, jer one ne siju niti žanju niti skupljaju u žitnice, a ipak ih vaš Otac nebeski hrani. Zar niste vi vredniji od njih? Ko od vas može zabrinutošću svojom imalo produžiti svoj životni vek? I za odeću, zašto ste zabrinuti? Posmatrajte ljiljane u polju, kako rastu! Ne muče se niti predu, ali kažem vam da ni Salamun u svoj slavi svojoj nije bio odeven kao jedan od njih. A ako Bog tako oblači bilje poljsko, koje danas jest, a sutra se u peć baca, neće li još pre vas, maloverni? Zato nemojte biti zabrinuti i govoriti: “Šta ćemo jesti?” ili “Šta ćemo piti?” ili “Šta ćemo obući?” Jer svim tim zaokupljeni su neznabošci. A Otac vaš nebeski zna da vam je sve to potrebno.” Matej 6:23-32

Radosno je živeti bezbrižni život. Teskoba je ubica. I stoga, suočite se sa svakim danom, znajući da ako može postojati tako divan i veličanstven svet, nema razloga za brigu. Pogledajte samo prirodu oko sebe i zaključite sami.

Isus Hrist
foto: Shutterstock

3. Ljubav sve pobeđuje

“Učitelju, koja je najveća zapovest u Mojsijevom zakonu?”

“Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojom!”

“To je prva i najveća zapovest.”

“Druga, jednako važna, glasi: “Ljubi bližnjeg svog kao samog sebe!”

“Sve druge zapovesti i svi zahtevi proroka proizlaze iz tih dvaju zapovesti.” Matej 22:36-40

Takođe: “Ako te ko prisili jednu milju, pođi s njim dve. Ko od tebe šta zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš”.

“Čuli ste da je rečeno: Ljubi bližnjeg svog, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva je korist? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, šta lično činite? Zar to isto ne čine i pogani?”

Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!” Matej 5:41-48

Što se tiče ljubavi, ponuđene su tri smernice: Ljubi Boga. Ljubi bližnjega svoga. Ljubi svoje neprijatelje.

Prvi korak napred za razvoj ove ljubavi u našem životu je naučiti kako se moliti. Molitva je delenje svog srca s nekim ko je veći od nas, prihvatanje Njegovog autoriteta i prepoznavanje Njegove ljubavi prema nama i svim ostalim živim bićima.

4. Sledite zlatno pravilo

“Sve, dakle, šta želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci.” Matej 7:12

Zapitajte se šta želite da ljudi učine za vas, a zatim preuzmite inicijativu i učinite vi to za njih. Koji divan princip. Samo učinite ono što želite da bude učinjeno. Često se dobro delo neće vratiti od onoga kome ste ga učinili, ali vratiće se iz nekog kutka ovog čudesnog svemira u kojem živimo.

5. Pitajte ono što vam treba

“I ja vama kažem: Ištite i daće vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Zaista, ko god ište, prima; i ko traži, nalazi; i onomu ko kuca, otvoriće se.” Luka 11:9-10

Nemojte se cenjkati s Bogom. Budite direktni. Pitajte za ono što vam je potrebno. Ovo nije igra mačka i miša, ili skrivalice, Usudite se pitati. Moć se nalazi u postavljanju pitanja. Ne kažemo da treba Bogu predstaviti božićnu listu poklona, ali pitajte stvari koje su bitne, očekujte da čujete odgovor i budite spremni da ga prihvatite. Kad nas deca nešto pitaju, mi kao roditelji ne možemo odoliti, a da se ne potrudimo i damo im najbolje što im možemo ponuditi, zar ne?

Isus Hrist
foto: Profimedia

6. Ne sudite

“Ne sudite da ne budete suđeni! Jer sudom kojim sudite bićete suđeni. I merom kojom merite meriće vam se. Što gledaš trun u oku brata svoga, a brvna u oku svome ne opažaš? Ili kako možeš reći bratu svomu: “De da ti izvadim trun iz oka”, a eto brvna u oku tvom? Licemjere, izvadi najpre brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro videti da izvadiš trun iz oka bratova!” Matej 7:1-5

“Ne dajte svetinje psima! Niti svoga biserja bacajte pred svinje da ga ne pogaze nogama pa se okrenu i rastrgaju vas.” Matej 7:7

Nemojte kriviti ljude, skakati na njihove neuspehe i kritikovati im mane – osim ako, naravno, ne želite isti tretman. Taj duh ima svojstvo bumeranga. Tako je lako videti mrlju na licu svog komšije biti nesvestan ružne grimase na svom. Imate li hrabrosti reći, “Dopusti mi da ti očistim lice”, kada je vaše ​​vlastito lice iskrivljeno prezirom? Ukoliko sudimo drugima imamo sindrom “svete” bolesti “Ja sam svetiji od tebe.” Kada u nekoga upirete kažiprstom, setite se da su ostala tri prsta usmerena prema vama. Oduprite se takvom mentalitetu.

7. Držite reč

“Vaša reč neka bude: “Da, da, – ne, ne!” Šta je više od toga, od Zloga je.” Matej 5:37

Kada manipulišete rečima da bi bilo po vašem, to nije dobro. Ako možete reći da – recite da. Ako to ne možete – onda recite ne. Nemojte lagati kad znate da ne možete učiniti ono što ste obećali. Reč “ne” može biti vaš najveći oslobađajući prijatelj, ako je koristite mudro. Ne možete učiniti sve. A ako kažete “da” pobrinite se da učinite ono što ste rekli – čak i ako je to nezgodno. To gradi dubinu karaktera u vašem biću i poverenje onih oko vas.

Crkva, Vera, Molitva, Žena
foto: Shutterstock

8. Dajte u tajnosti

“Ti, naprotiv, kada daješ milostinju – neka ti ne zna levica šta čini desnica, da tvoja milostinja bude u tajnosti.” Matej 6:3-4

Kada nekome pomažete, ne razmišljajte o tome kako to izgleda. Učinite to tiho i u tajnosti. Nemojte “na sva zvona” o svojoj milostivosti. Naučite umetnost davanja u tajnosti.

9. Oprostite

“Zaista, ako vi otpustite ljudima njihove prestupe, otpustiće i vama Otac vaš nebeski. Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prestupaka.” Matej 6:14-15

U molitvi postoji veza između onoga što Bog čini i što vi radite. Ne možete dobiti oprost od Boga, na primer, bez da vi takođe oprostite drugima. Ako odbijete da učiniti svoj ​deo, uskraćujete sebi i onaj s Božje strane.

Oprostiti drugima je oslobođenje od lanaca neoprostivosti. “Oprosti” je ponekad najteža reč, ali kad je jednom kažete, oslobođeni ste. Nemojte čekati da se drugi izvinu vama. Vi vodite i budite prvi koji će ponuditi ruku oproštaja. Tu se ne radi o tome ko je u krivu, a ko u pravu, već o životu ispunjenom slobodom.

Crkva, Vera, Molitva, Žena
foto: Shutterstock

10. Govorite Božje reči

“Dobar čovek iz riznice dobre vadi dobro, a zao čovek iz riznice zle vadi zlo. A kažem vam: za svaku bezrazložnu reč koju ljudi kažu daće račun na Dan sudnji. Zaista, tvoje će te reči opravdati i tvoje će te reči osuditi.” Matej 12:35-37

Svaka nemarno izgovorena reč će se vam se vratiti. Reči su snažne; uzmite ih za ozbiljno. Reči mogu biti vaše spasenje, ali takođe i vaša propast. Smrt i život su u moći jezika, tako da reči koristite mudro. Analizirajte reči koje ostavljaju vaše usne. Jesu li one pozitivne? Ili su pune negativnosti i osuda? To je ozbiljna stvar pa obratite pažnju na ovaj savet. Tu leži razlika između spasenja i prokletstva ovde na zemlji, a kamoli u celoj večnosti.

11. Ništa nije nemoguće, ako imaš veru

“Zbog vaše malovernosti. Zaista, kažem vam, ako imadnete vere koliko je zrno gorušičino te reknete ovoj gori: “Premesti se odavde onamo!”, premestiće se i ništa vam neće biti nemoguće.” Matej 17:20

Kad biste imali tračak vere, mogli biste pomerati planine. Vera je mala reč, ali moćna. Vera je verovanje u nekoga većeg od sebe, poverenje u sposobnosti koje su smeštene u vama, te poverenje da sa svakim korakom napred pronalazite svoj put prema svojim snovima i ciljevima. Uz još mrvicu postojanosti možete samo izaći kao pobednik.

Crkva, Molitva, Sveća, Vera
foto: Shutterstock

12. Koristite ili izgubite

“Zaista, kao kad ono čovek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj, naprotiv, koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov. Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: “Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!” Reče mu gospodar: “Valjaš, slugo dobri i verni! U malome si bio veran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!” Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: “Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!” Reče mu gospodar: “Valjaš, slugo dobri i verni! U malome si bio veran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.” A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: “Gospodaru! Znadoh te: čovek si strog, žanješ gde nisi sijao i kupîš gde nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!” A gospodar mu reče: “Slugo zli i lenji! Znao si da žanjem gde nisam sejao i kupîm gde nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom. “Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onome koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima.” Matej 25:14-30

To je poput imućnog čoveka koji odlazi na duži put. On je pozvao svoje sluge i delegirao im odgovornosti. Jednom je dao pet hiljada dolara, drugom dve hiljade, trećem hiljadu, zavisno o njihovim sposobnostima. Zatim je otišao. Prvi sluga je odmah otišao na posao i udvostručio ulaganje. Drugi je učinio isto. Ali, čovek s jednom hiljadom je iskopao rupu i pažljivo pokopa gospodarev novac. Nakon dugog izbivanja, gospodar tih triju službenika se vratio. Onaj kome je dao pet hiljada dolara mu je pokazao kako je udvostručio svoju investiciju. Gospodar ga je pohvalio i učinio svojim partnerom. Isto je učinio i s drugim slugom. Sluga kojem je dao hiljadu dolara je rekao: Gospodaru, bojao sam se da bi vas mogao razočarati pa sam pronašao dobro mesto za skrivanje i osigurao novac. Ovde je, sigurno do poslednjeg centa.” Gospodar ga je ukorio i rekao: “Kriminalno je biti toliko oprezan. Ako si znao da ja tražim najbolje, zašto nisi učinio barem najmanji trud? Mogao si barem oročiti novac na banci pa bih dobio neku malu dobit. Tu hiljadu daj mome prvom slugi koji je najviše riskirao.”

Svako od nas je obdaren određenim darom ili prirodnim talentom koji zahteva korištenje. Ako ne uspete iskoristiti onda ćete ga izgubiti. Što god da radite, nemojte se upoređivati ​​s nekima koji izgledaju kao da su dobili hrpu talenata. Koristite onaj koji vi imate i razvijajte ga. On predstavlja vašu ličnu snagu, a poput mišića, najbolji način za razvoj snage u vašem životu je tako da ga koristite. I stoga, u svakoj prilici ga koristite – i na taj način ga nikada nećete izgubiti. Zapravo ćete poboljšati svoju poziciju i postati lider u vašem izabranom području delovanja, piše Atma.

Scroll to Top