Kako da vidite svetlost, ako ste uvereni da je oko vas tama?

Sponsored ads:

Dopustite da vašu snagu misli nadjača snaga koja dolazi iz srca.

Prepuštanje osnovnih životnih vrednosti opstanka i postojanja u ruke i glave nesposobnih i maloumnih, ali halapljivih i nemoralnih, najveća je greška ove naše civilizacije u odlasku. Veliko pitanje jeste kako smo do nje došli, a opet, sigurno je da za nju nema jednostavnog rešenja i još manje detaljninih i potpunih odgovora na to kako da je ispravimo. O toj temi može se danima govoriti i pisati, ali ćemo uvek ostati nedorečeni. Greška na putu razvoja čovečanstva postoji i sada smo je svi svesni. Konačno je svima jasno da nešto ne valja i da gadno smrdi.

Da ne bih razvlačio i smanjio vrednost bilo kog razloga za današnji gubitak dostojanstva i slobode celokupnog čovečanstva, govoriću o jednom od najvažnijih za naš Rod, a to je gubitak vere. On je nastao onda kada smo se odrekli znanja i sećanja naših predaka i kada smo prihvatili da nam tuđinci poganog izroda nametnu njihovo tumačenje nastanka životne sile i da oni vode svojim umom naučni i tehnološki napredak.

Ponuđen nam je ukusan kolač koji se očima jede. Serviran je sa svim potrebnim dodacima da ga slasno progutamo i mi smo to sa zadovoljstvom učinili. Samo, niko nam nije rekao da je recept prepisan od nas, ali sa razlikom da je nakon izlaska iz kuhinje zla, on u sebi nosio popriličnu količinu otrova koji će nas kroz vekove trovati do njihovog završnog pokušaja za naše potpuno uništenja. Taj otrov se zove neznanje i ono svoje najveće oličenje ima u potpunoj odsutnosti spoznaje kosmogonije o izvoru začeća semena našeg Roda.

Mi smo danas okupirani lažnim informacijama koja nas ganjaju da prihvatimo đavoljsku ulogu otpadništva od  Boga i da zaboravimo na naš anđeoski let povratka u Božiji zagrljaj. Jedini protivotrov za trenutnu situaciju je ljubav i bezuslovna vera u Tvorca. Trenutak svesti u kome je sve moguće postići verom i  sa kojom se izražava njeno trenutno ostvarenje u praksi, dostiže se spoznajom moći koja se skriva u rečima, mislima i osećanjima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa/Sponsored ads:

Istraživanje korenskih osnova reči je jedan od najvažnijih puteva za razumevanje razlike između rođenih i stvorenih. Tragajući, došao sam do zaključka da su svi znaci i simboli starih pisama našeg Roda bili realističan prikaz onoga što su naši preci videli i da su oni predstavljali kosmičke i zemaljske predmete, pojave i dešavanja. Te njihove znake i simbole, ukoliko želimo da prevedemo na današnji način pisanja, videćemo da oni u sebi imaju uglavnom suglasnike, dok se samoglasnici koriste tek kasnije da bi se oformile reči za imena i nazive.

Korenska osnova SV iz koje kasnije nastaju mnoge reči, ima jednu od predsutnih uloga u razumevanju rađanja Roda.

SVE – SVET – SVETLOST

Uz pomoć samoglasnika dobijamo još par reči veoma važnih za prepoznavanje puta odakle smo došli i kuda idemo.

SAVET – SAVETNIK – SAVA – SAVAOT

Starozavetni i jedini Bog koji se poimence pominje i u Novom Zavetu je Bog Savaot. Inače, Brigijski i Tračanski Bog kojem se i u današnjem pravoslavnom hrišćanstvu pevaju heruvimske pesme. Njegovo ime znači – Bog nebeske vojske.

Svet, Svet, Svet, Gospod Bog Savaot.

Da li je Bog Savaot spona između stare i nove vere i da li smo mi rođeni ili stvoreni i zašto, pogledajte u videu.

Traganje za Nepoznatim kreće od mašte, a do Njegovog otkrića stiže se verom.

Milan Nikolić Izano / Izano.rs

Tekst se nastavlja ispod oglasa/Sponsored ads:

Pogledajte i malo duži video na ovu temu:


Sponsored ads: