/Nije vodio niti jednu vojnu bitku, a osvojio je čitav svijet

Nije vodio niti jednu vojnu bitku, a osvojio je čitav svijet

Isus Krist nije imao diplomu, a zvali su ga Učitelj.

Nije imao sluge, a zvali su ga Gospodin.
Nije imao lijekove, a zvali su ga Iscjelitelj.

Nije imao vojsku, a kraljevi su Ga se bojali.
Nije vodio niti jednu vojnu bitku, a osvojio je čitav svijet.

Nije počinio kriminal, a razapeli su Ga.
Sahranjen je u grob, a On danas živi.

Isus Krist – isti je jučer, danas i zauvijek!