Otkrivenje Isusa Krista o anđelima! Isus objavljuje što rade pored nas i zašto im trebamo zahvaliti svaki dan

U prvoj polovici 1800-ih živjela je u Mimbasteu, u Francuskoj, mlada žena koja je jedva znala čitati i pisati, po imenu Maria Lataste.

Ušla je u samostan kao časna sestra s 22 godine, a umrla je s 25.

Vrlo rano je doživila mistična iskustva.

Potkraj 1839. godine, kada joj je bilo samo sedamnaest godina, ugledao je Krista prisutnog na oltaru male župne crkve, tijekom uzdizanja Euharistije.

Bio je okružen svojim anđelima, ali kao da je bio prekriven svjetlećim oblakom koji ga je sprječavao da se savršeno razlikuje; to se dogodilo nekoliko puta.

I tijekom raznih mističnih iskustava koja su uslijedila, primala je doktrinarne upute iz samih Isusovih usta, dajući joj impresivno duhovno i doktrinarno obrazovanje.

Kada je imala 19 godina, njezin duhovnik ju je zamolio da u bilježnice zapiše sve što joj je Isus rekao i što će mu od sada govoriti, a one su izašle na vidjelo tek 1862. godine.

Isus joj je rekao, na primjer, da će papa uskoro zasjesti na stolicu svetog Petra i proglasiti dogmu o Bezgrešnom začeću, a to joj je rečeno davno prije izbora Pija IX. i proglašenja dogme o Bezgrešnom Začeće 1854. godine.

A rečeno joj je i da će umrijeti prije 26. godine. A među stvarima o kojima ju je Isus poučio bili su i anđeli.

Rekao joj je da Bog sve svoje djelo želi dovršiti i sažeti stvaranjem čovjeka, sastavljenog od tijela i duše.

Svojom dušom čovjek je sjedinjen s anđelima, a svojim tijelom s ostatkom stvorenja.

Dakle, on se odnosi prema duhovnoj kreaciji kroz svoju dušu i prema materijalnoj kreaciji kroz svoje tijelo.

Stoga je najintimnije sjedinjenje čovjeka s anđelima, jer ono mora trajati zauvijek.

S druge strane, sjedinjenje s materijalnim stvorenjima je mnogo manjeg stupnja, jer je samo prolazno i ​​traje samo do vremena ulaska u vječnost.

Isus joj je rekao da postoji intenzivna komunikacija između ljudske duše i anđela. I da ako čovjek sklopi savez s dobrim anđelima i ako ih slijedi, bit će dobar.

A ako sklopi savez sa zlim anđelima, čovjek će biti zao i postat će poput njih.

Jer sjetimo se da kada je Bog obavijestio anđele o utjelovljenju svoga sina kao ljudskog bića, došlo je do pobune trećine anđela predvođenih Luciferom.

Arkanđeo Mihael ih je porazio uzvikujući “tko je kao Bog” i protjerao ih iz raja, oni su postali zli anđeli, iako su zadržali svoje nadnaravne darove.

I od tog trenutka oni su na Zemlji pokušavajući navesti ljude na grijeh, pokušavajući da ljudi izgube spasenje s njima.

Naš Gospodin joj je rekao da šalje svjetlo ljudima preko anđela. A anđeli prosvjetljuju ljude na tri načina: objavljujući im božanske tajne, poučavajući ih i potičući ih.

Na primjer, govori joj Isus anđeo Gabriel je ispred Djevice Marije ispunjavao tri funkcije
Navijestio joj je otajstvo utjelovljenja: “Evo, začet ćeš Sina”.
Poučio ju je o tom otajstvu: “Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti.”
I potaknuo ju je: “Ne boj se, María”.

Anđeli također pokazuju što je dobro, upućuju što je dobro i potiču ljude da čine dobro.
I rade to i vidljivo i nevidljivo.

Ali volja je uvijek slobodna, ni anđeli ni Bog je ne mogu pokrenuti prema dobru ako to čovjek ne želi.

Iako anđeli rade na tome da ljude postave prema dobru.

Ali Bog dopušta i zlim anđelima da djeluju na čovjeka, ali ne zato da čovjek čini zlo, nego da čovjeka iskuša i natjera ga da se bori, da mu uveća zasluge i dade mu ljepšu krunu na nebu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa/Sponsored ads:

Nadalje, zli anđeli imaju samo onu moć koju im je Bog dao, a Bog im nikada ne dopušta da ikoga iskušavaju iznad snage onoga koga iskušavaju.

Loši anđeli djeluju u suprotnom smjeru od dobrih anđela, guraju, prema zlu, ali se to kretanje može odbiti samo u onoj mjeri u kojoj volja onoga tko je u iskušenju želi primiti i prihvatiti kretnje dobrih anđela.

Za svu tu pomoć svaki čovjek ima svog anđela čuvara, i onaj koji čini dobro i onaj koji čini zlo, i onaj koji će biti spašen i onaj koji će biti proklet.

Kod pravednika anđeli čuvari rade na očuvanju njihove pravde, a kod grešnika da postanu pravedni.

Ovi anđeli bdiju nad čovjekom koji im je povjeren od prvog trenutka njegova rođenja, i ostaju s njim do njegove smrti.

Ali nemaju samo ljudi anđele čuvare: svaki grad, svako kraljevstvo, svaka obitelj, svaka župa, svaka zajednica ima svog anđela čuvara.

Ono što vi ne vidite, vaš anđeo čuvar vidi umjesto vas, a ono što vi ne možete, vaš anđeo čuvar može umjesto vas.

Štiti naše tijelo i našu dušu tako što uklanja sve što bi moglo biti štetno za njih, a da to ne primijetite.

Ali oni odgovaraju Božjoj volji i ponekad će Bog pustiti ljudska bića da prođu testove za naš rast.

Anđeo čuvar radi da otkloni od nas zla tijela i duše.

Bori se protiv naših neprijatelja, đavla, svijeta, naših strasti i nas samih.

Kada se bori protiv Đavla, sprječava ga da nas iskušava iznad naše snage, stvarajući protuotrove za zle misli i prilike za grijeh koje nam daje.

I ako ponekad ne spriječi napad, udvostručuje naše snage.

Također nas udaljava od svijeta, tjera da ga preziremo i usmjeravamo pogled prema nebu, prema kraljevstvu Božjem.

Anđeo čuvar nas također potiče na dobro, prosvjetljuje našu inteligenciju, pokazuje nam volju i želju Božju, čini da shvatimo prednost dobra i opasnost zla.
Uznosi Bogu naše molitve da ih Bog primi, prinesi mu sva naša dobra djela da nas upiše u knjigu života.
Moli za nas jer on zna naše potrebe i koliko smo nemoćni djelovati za sebe.

On puno bolje od nas poznaje našu slabost i nemoć, puno bolje od nas poznaje Božju dobrotu i njegovu želju da nam pomogne, i zna moliti puno bolje od nas.

Naš anđeo čuvar pratit će nas posvuda svaki dan našeg života.

A kada nas Bog uzme s ovoga svijeta, on će nas predstaviti Njemu i staviti u raj ako smo pravedni, i ako smo zadovoljili božansku pravdu.

Ali ako moramo proći kroz plamen čistilišta, on će također moliti i dati da se za nas moli.
A kada budemo oslobođeni, to će nas odvesti do prebivališta odabranih za vječnost.

I koja je naša dužnost prema njima,  po Isusu Kristu?

Njemu dugujemo poštovanje, jer on je jedan od knezova nebeskog dvora, on je zastupnik Božji, on je služitelj Božji u vašoj blizini.

Moramo poštovati njegovo dostojanstvo i poštovati njegov karakter Božjeg glasnika.

Njemu dugujemo poslušnost jer ga je Bog učinio našim zaštitnikom, skrbnikom i stoga vam je na neki način nadređen.

Moramo imati poslušnost sina prema svom Ocu, jer poslušnost svom anđelu čuvaru je poslušnost Bogu koji vam ga je dao.

I ljubav mu dugujemo, jer naš anđeo čuvar je naš zaštitnik i dobročinitelj, za to je potrebno priznanje, a priznanje se ljubavlju pokazuje, govori Isus ovoj mističarki.

Podsjetimo, Padre Pio koji je redovito viđao anđele poslao je ozbiljno upozorenje rekavši: Ne žalosti svog anđela čuvara jer poslije Boga i Gospe on je taj koji te najviše voli!

Tekst se nastavlja ispod oglasa/Sponsored ads:

Izvor: vjera.hr


Sponsored ads: