Toliko sam vremena s vama i još me ne poznate

Toliko sam vremena s vama i još me ne poznate. (Ivan 14, 6-14)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus Tomi:
»Ja sam Put i Istina i Život:
nitko ne dolazi Ocu osim po meni.
Da ste upoznali mene,
i Oca biste moga upoznali.
Od sada ga i poznajete
i vidjeli ste ga.«
Kaže mu Filip:
»Gospodine, pokaži nam Oca
i dosta nam je!«
Nato će mu Isus:
»Filipe, toliko sam vremena s vama
i još me ne poznaš?«
»Tko je vidio mene, vidio je i Oca.
Kako ti onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca’?
Ne vjeruješ li
da sam ja u Ocu i Otac u meni?
Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim:
Otac koji prebiva u meni čini djela svoja.
Vjerujte mi:
ja sam u Ocu i Otac u meni.
Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte.
Zaista, zaista, kažem vam:
Tko vjeruje u mene,
činit će djela koja ja činim;
i veća će od njih činiti
jer ja odlazim Ocu.
I što god zaištete u moje ime,
učinit ću,
da se proslavi Otac u Sinu.
Ako me što zaištete u moje ime,
učinit ću.« (Ivan 14, 6-14)

Evanđelje dana – komentar

Današnji odlomak evanđelja govori da je sam Gospodin Isus Krist put u nebo. Spasenje je u Osobi. On je jedini put i nitko ne dolazi Ocu osim po njemu. Put do Boga ne vodi preko Deset zapovijedi, Zlatnog pravila, obreda, crkvenog članstva – nego samo i jedino preko Krista.

Zatim, Gospodin je Istina – On je utjelovljenje istine i oni koji imaju Krista, imaju istinu. Krist Isus je i Život. On je izvor života, i duhovnog i vječnog. Oni koji ga prime imaju vječni život zato što On jest život.

Gospodin, potom, govori još jedanput o tajanstvenom jedinstvu koje postoji između njega i Oca. Da su shvatili tko je uistinu Isus, učenici bi upoznali Oca, jer je Gospodin ljudima otkrio Oca. Od sada, a osobito nakon Kristova uskrsnuća, učenici će shvatiti da je Isus Sin Božji. Božanstvo se sastoji od tri zasebne Osobe, ali je Bog samo jedan. Isus je strpljivo ukorio Filipa, jer je dugo bio s Gospodinom pa ipak još nije shvatio istinu Kristova božanstva i njegova jedinstva s Ocem.

Riječi “ja sam u Ocu i Otac u meni” opisuju tijesno jedinstvo između Oca i Sina. Oni su dvije zasebne osobe, a opet su jedno u pogledu značajki i volje. Učenici bi trebali vjerovati da je Isus jedno s Ocem zato što je on sam svjedočio tu činjenicu. Ako ne tako, tada bi trebali vjerovati zbog djela što ih je činio.

Gospodin je predskazao da će oni koji u njega vjeruju činiti čudesa kao i on, i veća od njih. Kolika je morala biti utjeha za učenike što su znali da se, iako ih Gospodin napušta, u njegovo ime mogu moliti Ocu i dobiti uslišenje svojih molbi. Ovaj stih ne znači da vjernik od Boga može dobiti sve što poželi. Ključ je u iskanju u Isusovo ime, a da bismo iskali moramo živjeti u prisnom zajedništvu s njim. U protivnome, nećemo znati njegova stajališta. Što smo mu bliži, to će naše želje biti bliže Njegovima. Živite u središtu njegove volje, hodite u zajedništvu s njim, ištite sve što bi Gospodin želio i vaše će molitve biti uslišane. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, vjerujem da si Put, Istina i Život i da samo po Tebi dolazimo Ocu. Došao si na ovaj svijet spasiti svoj narod od grijeha njegovih i hvala što smo čuli za Tebe i prihvatili Te kao Spasitelja. Pomozi nam da slušamo i izvršavamo Tvoje riječi. Amen!

Izvor: novizivot