/VINČANSKA KABALA – TAJNI KOD KNJIGE „Lanac Ljubavi“ – Veza duhovnog i materijalnog sveta – Milan Nikolić Izano

VINČANSKA KABALA – TAJNI KOD KNJIGE „Lanac Ljubavi“ – Veza duhovnog i materijalnog sveta – Milan Nikolić Izano

VINČANSKA KABALA -tajni kod knjige „Lanac ljubavi“ – veza duhovnog i materijalnog sveta

Priredila i razgovor vodila – Vera Rašajski Gavrilov

Lanac ljubavi je kodiran Vinčanskom kabalom – Čovek govori rečima, duša slikama, a Bog brojevima.- Sveobuhvanost znanja je u polju svesti. – Istovremeno i na nebu i na zemlji – Duhovni svet i božija reč utiču na fizički svet čoveka – Savremena azbuka vezana je za numerološku vrednost vinčanskog pisma – Orginalni kod Vinčanske kabale, dešifruje reči kodirane u Bibliji – Mističan broj 42 – veza duhovnog i materijalnog sveta.

Otkrivena Vinčanska kabala

Jednostavno pitanje – šta je to Vinčanska kabala?

Najpre, zahvalan sam što mi je data mogućnost da svim tragačima za istinom, podelim rešenja istraživanja do kojih sam došao, prekopavajući po starim knjigama i zapisima, upijajući znanja mudrih i osluškujući u sebi informacije, koje su mi pristizale iz samo njima znanih dubina nečijeg uma.

Putovanje kroz život dovelo me je do spoznaje, da nisam ovde, da bih uzimao već da bih davao. Iz tog shvatanja života, da ovo što činim, ne radim radi promovisanja svoga dela, obaveštavam svakog čitaoca, da knjigu (u pdf-u) može besplatno preuzeti sa mog sajta. Znate, reči iz knjige “Lanac ljubavi“ kao da su došle iz oblasti u kojoj ne vladaju zakoni vremena i prostora. Prošetale su se kroz mene donoseći sa sobom iskrice svetlosti u kojima se dugo vremena čuvalo znanje i odgovori na pitanja srbskog naroda; ko smo, odakle smo, šta nam se dešava i kuda ćemo da idemo? Dakle, najkraći odgovor, Vinčanska kabala je tajni kod knjige „Lanac ljubavi“.

Kako je nastala Vinčanska kabala?

Povezao sam vinčansko pismo sadanašnjom srbskom Azbukom i tako dobio brojčane vrednosti za sva slova današnjeg pisma. Proučavajući rad dr prof. Radivoja Pešića, primetio sam da je podelio slova i simbole vinčanskog pisma u dve grupe. U prvu grupu postavio je osnovnih 26 slova. Istražujući razna pisma predhrišćanskog vremena, zaključio sam, da su hebrejski i starogrčki jezik kojima je pisna Biblija (ona koja nam je do sada poznata), imali isto tako 26 osnovnih slova. Svi ostali znaci, kako kod vinčanskog pisma, tako i kod ova dva druga, koristila su se za ispomoć i podršku tadašnjim piscima, da napišu sve to što su hteli. Ovde neću govoriti o tajni broja 26, ali verujte mi, u njemu je zapisana i sudbina našeg naroda.
A zašto tako, razumećete kada budete saznali skrivenu poruku koju nosi sa sobom Lanac ljubavi. Kao što sam u knjizi naveo, ova duhovna bajka nosi u sebi veoma veliki broj poruka i skrivenih tajni koje vode ka pročišćenju i prosvetljenju kako pojedinca, tako i svih ljudi na ovoj lepoj planeti. Knjiga nije naučno delo, tako da joj nije bio cilj, da ona donosi nova“stara“ saznanja, na način kako to čini školski udžbenik, već su sve te poruke skrivene i kodirane tako, da ih svi mogu videti, ali ih samo mali broj nas može razumeti.

Do kakvih otkrića ste došli radeći na kodu Vinčanske kabale i kako da zainteresovani više saznaju o tome?

Istražujući i radeći na Vinčanskoj kabali, dolazim do neverovatnih podataka. Ranije sam rekao da je ova priča meni rečena, da je došla sa nekih viših nivoa. Sada sam spoznao, da sam radeći na sebi uspeo da taj kanal ostane stalno otvoren. Verujte mi, knjiga i mene iznenađuje skoro svakog dana. Bog govori brojevima i verujte mi to je tačno. Naš veliki naučnik Nikola Tesla je govorio da sa devet osnovnih brojeva i sa četiri osnovne računske operacije možemo shvatiti, kako funkcioniše svet i ceo Univerzum, sada sam potuno uveren da je to tačno.
Prvo i osnovno je to, da preko brojeva možemo shvatiti da čovek u istom trenutku postoji i na zemlji i na nebu. Duhovni svet čoveka i božija reč utiču na fizički svet čoveka i sudbinski da nisu nam određeni Božijom voljom. A čovekov duh čeka, da ga čovekov fizički svet osvetli i tako vrati u ono što mi nazivamo Raj. Ne mogu tvrditi da znam, ali sam sve više uveren u ono o čemu je i Tesla govorio, da čovek nema slobodnu volju. Ona nam se daje jedino, kada spoznamo Boga u sebi i kada radimo ono zašta smo došli ovde na planetu Zemlju. To se ne može realno dokazati, ali ostaje nam samo da verujemo kako ćemo svojim delima zaslužiti Božiju milost.

Čovek govori rečima, duša slikama, a Bog brojevima.

Zašto naziv – Vinčanska kabala, i kako seona uklapa u knjigu?

Razmišljao sam o tome kako da je nazovem jer kod nas vlada pogrešno shvatanje da je reč kabala hebrejskog porekla. Ja je shvatam kao složenicu KaBalu ili ka Bogu. Na pitanje da li sam pogrešio ona mi je sama dala odgovor jer sam dobio da brojčana vrednost slova od Isusovih reči “Ja sam Istina“ daje 350 ili konačni zbir 8 kao i kabala koja nam daje zbir 35 ili konačan 8. Kabala je numerologija a to je istina, jer je matematika kraljica svih nauka i svi kosmički zakoni mogu se prestaviti geometrijom i brojevima. Posle ovih rezultata prelomio sam, i umesto naziva Vinčanski kod, koji mi je delovao pomalo izlizano, odlučio sam se za reč – kabala. Volim po neki put da kažem, da čovek govori rečima, duša slikama, a Bog brojevima, tako da je samim tim ceo sistem sklopljen. Ovde se moram ograditi, da ne pomisli neko da hulim Boga, naprotiv, sve je Božija reč. A ovo što kažem da Bog govori brojevima, odnosi se na to da u celoj Vaseljeni i kod čoveka, odnosno kod makrokosmosa i kod mikrokosmosa, važe isti principi i zakoni koji se mogu brojevima preko matematike i geometrije objasniti.

Savremena azbuka je vezana za numerološku vrednost

Kao i u knjizi Lanac ljubavi, govorite “srbski“ a nekako je književni pravilno “srpski“. Ima li to neke veze sa saznanjima do kojih ste došli proučavajući naš jezik?

Odlično zapažanje i potpuno ste u pravu. Ja sada neću objašnjavati zašto, ali ćete sami doći do istih zaključaka kao i ja, kada nastavim sa pričom, koja me je navela da dobijem numerološku vrednost za svako slovo današnje azbuke. Zato je važno da koristimo “ćirilična“ slova. Ko je pročitao Lanac ljubavi, primetio je da su u njemu sve godine osim jedne, pisane starozavetnim ili Sur Belskim kalendarom. Poznato je, da već veliki broj ljudi sa ovih prostora zna da je sada 7522 godina po tom kalendaru. Nekako, hteli mi to ili ne, podsvesno, vezujemo to doba sa Vinčanskom civilizacijom i možda je ponovo došlo doba, krug se okrenuo, da se vratimo vrednostima koje nam je ona podarila. A zna se da su prastari Vinčanci bili vrlo razvijena duhovna civilizacija, koja je znala za Sveto Trojstvo čoveka. Imali su svoju mitologiju, a na osnovu arheoloških nalaza ne može da bude uočena bilo koja vrsta dominacije među polovima. Oni su osvojili sve vrednosti kojima savremena civilizacija teži:životu bez rata i bez dominacije! Zato priča o njima nije samo priča iz daleke prošlosti, već i priča naše budućnosti.
Čitajući knjige naših cenjenih profesora Radivoja Pešića, Svetislava Bilbije, Miloša Milojevića, Sime Lukin Lazića, Olge Lukić Pejanović i drugih, saznao sam dosta o vinčanskoj i etrurskoj kulturi a naročito o pismu koje su koristili. Mada je razlika između ove dve kulture par hiljada godina, pismo je skoro ostalo isto. U radu doktora profesora Pešića, pronašao sam numerološku vrednost koju je on predstavio za 26 simbola vinčanskog pisma. Ovaj broj je veoma značajan, kao i u zlatnom nizu kod glavnog junaka moje duhovne bajke. Da je to tako, uverio sam se saznanjem da je Biblija pisana na hebrejskom i starogrčkom sa 26 osnovnih simbola, ostali su bili pomoćni. Isto tako i vinčansko pismo koristi za osnovu 26 simbola a ostali su pomoćni ili su samo malo različiti od osnovne varijante.

Koja su saznanja proistekla iz tumačenja azbuke?

Kao malog, majka me je učila azbuku kako je ona nekada naučila u školi: Az, Buki, Vedi, Glagol, Est…. na žalost, ja sam je do sada ostavljao po strani. U pretraživanjima koje sam radio za potrebe knjige, pronalazio sam prevode značenja reči koja označavaju slova na današnji srbski jezik, ali se to svuda završavalo sa slovom “U“, do slova“Š“ nisam dolazio. Na raznim blogovima ili u člancima, moji predhodnici su govorili da se azbuka sastoji od četiri rečenice ali meni nije bilo jasno zašto nedostaju slova F, H, Č, Dž, Š. Sve dok mi u ruke nije došla gore navedena pesma koja je imala i nešto više nešto što je meni bilo potrebno, i ona slova koja se koriste u ruskom jeziku.
Proučavanjem sanskritskog jezika, solidno poznavanje ruskog i odlično grčkog (i on u sebi ima dosta osnova iz sanskritskih reči), pomoglo mi je da dešifrujem značenje azbuke do kraja i da spoznam koje su to četiri rečenice što se kriju u njoj. Ovako glase:

Ja Bog, vidim reči i dela dobra.
Ja sam živa sila zemljinog prostora i znam kako ljudi misle.
Naš Oče, oprosti i reci, slovo zakona pravilnog učenja.
Daj nama, ovde, čašu znanja u uzavrelo leglo tvoje, na zemlju odmah.

Dakle, vinčansko pismo ne samo što je starije od hebrejskog i starogrčkog, već ima istu osnovu od 26 simbola kao i oni. Da li je to slučajnost, i da li ima neku vezu sa Biblijom?
Kada u jednom radu imate desetine slučajnosti na jednom mestu i one se uporno ponavljaju bez obzira na to što nama nije jasno kako, onda to prestaje da biva slučajnost. Ja nisam imao mogućnosti da proučavam reči vinčanskog i etrurskog pisma, a to mi nije bila ni želja. Hteo sam, da pronađem vezu između današnjeg govora na ovim prostorima i naše azbuke sa vinčanskim pismom. Tako bih uspeo da stvorim orginalni kod sa kojim bi se šifrovala duhovna bajka Lanac ljubavi.
I čudesno, došao sam do neverovatnih rezultata, i do Vinčanske kabale. Uspeo sam da, današnju azbuku vežem za numerološku vrednost vinčanskog pisma, i da rečima današnjeg govora dokažem, da se najblaže rečeno, srbskim jezikom može u potpunosti objasniti Biblija i numerološka vrednost svih njenih brojeva. Tako da sada mogu otkriti tu tajnu. Lanac ljubavi je kodiran Vinčanskom kabalom i azbučnom numerologijom.

Šta se može zaključiti iz svega rečenog?

Kada sve ove informacije prikupimo na jedno mesto, dobijamo logičan zaključak. Znanje je krenulo sa jednog mesta. Raširilo se po svetu, pojedini narodi su ga sačuvali a drugima su ostala predanja ili su namerno izbačeni iz kruga povlašćenih a njihova nasledstva proglašena tuđim tako da nemaju prava na njega. U svakom slučaju, Ka Balu i Kabla su muški i ženski principi Boga utkani u čoveka. Balkan ili Helm je Sveta zemlja, a mi, potomci naših predaka, nosioca kosmičkog znanja, dužni smo da to znanje vratimo na ove prostore.
Zato što su oni, koji su nam oteli znanje, to znanje zloupotrebili. Govorim prvenstveno o simbolu Svastike i o učenju Kabale. U knjizi „Lanac ljubavi“ pronaći ćete simbol Svastike i nadam se da ćete razumeti poruku starog znanja, zaveta, a onima koji me kritikuju ili zapitkuju, zašto sam upotrebio reč kabala za brojčanu vrednost vinčanskog pisma, postavljam jedno sasvim obično pitanje: Zašto kiša lije ko iz kabla? Odgovor je jednostavan. Kabla je Keltska Božica, izvor ženskog principa iz kojeg lije znanje. Da li je moguće da je „narod“ koji je otišao sa ovih prostora skoro hiljadu godina pre doseljavanja Slovena, kako kaže zvanična istorija, ostavio tu reč i svoju Božicu da vise negde u vazduhu sve dok mi napokon nismo došli te ih pokupili kao jabuke sa grane? Ko još u to može da veruje? Kelti su Srbi, Srbi su Kelti, znanje je naše i zloupotrebljeno je. Aramejski jezik je bio jezik Hrista i njegovih apostola. Reč “ab“ prevodi se kao otac (tata), a piše se obrnuto.

BETH ALEF – njihova brojna vrednostje 2+1=3

Prevod reči koje opisuju ova slovasu: ALEF – Bik BETH – Kuća

Naša Azbuka počinje slovima A i B anjihovo značenje je Ja Bog.

Az(A) Buki(B) – njihova brojna vrednost je 1+2=3

Buki – Bal –Bak –Bik: Ka Balu, Ka Biku, Ka Bogu.

Preko brojeva je vidljivo da čovek u istom trenutku postoji i na zemlji i na nebu. A evo i razotkrivanje misterije reči Vinčanskom kabalom.

Jafet = Sunce = 306 ista zbirna vrednost;

Gomer = Rasi = 160

Tiras (sin Jafeta) = 250 = Sveta zemlja (Tiras-Tiraseni-Tračani)

Orao = Srbija = 171

Da li je sve ovo slučajnost ili nam to pokazuje zašto Srbi za sebe govore da su nebeski solarni narod. Neki biblijski brojevi i njihova značenja:

Zakon = 109 = 1+9 =10 = 1; Trojica= 309 = 3+9 = 12 =1 +2 = 3;

Bog Otac = 277 = 2 +7 +7 = 16 = 1+6 = 7; Isus Hrist = 818 = 8 +1+ 8 = 17= 1+ 7 = 8

Da li možemo videti Boga? Naravno da ne možemo. Zašto? Zato što je nevidljiv.

NEVIDLjIV = 100 = 10×10 = 1

ENERGIJA = 145 = 1 + 4 + 5 = 10 = 1

Može li za čitaoce još poneki detalj, otkrivanje tajne, pre zvanične prezentcije predstojećih radova.

Snaga reči je u njenoj vibraciji, a snaga vibracije je u numerološkoj vrednosti reči. Samim tim, kada izračunamo i dobijemo broj reči, možemo ga posmatrati i tumačiti na više načina, kao zbirnu sumu, kao ceo broj i broj sastavljen od više pojedinačnih. Neverovatno je, ali istinito da našim današnjim govorom možemo potpuno objasniti sve biblijske brojeve. Možemo nastaviti još dalje, tako da na pitanja koja nam ona postavlja dajemo tačne odgovore koji nas vode ka razumevanju ljudskog zemaljskog i kosmičkog postojanja. Ponoviću, da bi se razumelo sve ovo o čemu ću govoriti u maju, trebalo bi prvo pročitati knjigu. Neko će pomisliti da se šalim, ali ja zaista sebe smatram čovekom osećanja a ne čovekom znanja. Iz tog razloga, ne želim da svoj rad predstavljam kao naučni, jer ja nisam naučnik, već kao umetnički rad koji je nastao kao posledica buđenja moje podsvesti i širenja svesti. Čvrsto sam uveren, kao i ljudi koji to isto osećaju, da nas zapljuskuje talas iz kosmosa koji je sve jači, a njegove vibracije nose ljubav sa sobom. Oni koji uspeju, da spoje svoje unutrašnje biće sa spoljašnim, pročišćavaće sebe sa tim spoznajama, koje naviru od nekud daleko a tako blizu, i na taj način dolaziće do spoznaja, koja su im do juče bila strana.
Vinčanska kabala nam govori da se sveobuhvanost znanja nalazi u polju svesti, i ono se mora deliti, jer čovek ne biva na ovome svetu da uzima, već da daje. Oni koji sebično koriste blagodeti koje dobijaju od viših sila, trebalo bi da znaju da dobrobit imaju trenutno u materijalnom svetu, a toje beznačajno u odnosu na ono što gube na duhovnom, večnom svetu. Zato i ja delim nešto od tih saznanja, sve dok ne pripremim kompletno predavanje, koje će biti javno a planiram da sve to snimim i objavim na svome sajtu. U jednostavnosti se krije mudrost sveobuhvatnosti. Vinčanskom kabalom i azbučnom numerologijom rešava se tajni kod zlatnog niza u Lancu ljubavi.

Kako primeniti ove spoznaje, može li običan čovek primeniti neka spomenuta saznanja i vibracije?

O, da, započete su interaktivne predstave “Talasi emocija u Lancu ljubavi“, koje se održavaju u prostorijama Međunarodnog centraza istraživanja nasleđa “Nikola Tesla“. Naši posetioci tu mogu da izbalansiraju svoje energetsko polje, da se opuste i da uživaju u blagodeti vibracije reči, muzike i zvuka, slikama i misaono – emocionalnih putovanja, jer koristimo i Tesla Gen uređaj profesora Gorana Marjanovića. Prvobitna namera i jeste bila da se spoje staze nauke, filozofije, duhovnosti i umetnosti u jedan put, put koji vodi u budućnost kroz spoznavanja fizičkog, duševnog i duhovnog stanja čovečijeg bića uz poštovanje prirodnih i Božijih zakona. Vinčanska civilizacija nam je ostavila njeno nasleđe nadohvat ruke a rukama se uhvatiti ne može. Zato, potražite odgovore u sebi.

Uvek postavljam pitanje za kraj, koja je poruka čitaocima?

Odgovor je kratak – MOĆ JE U NAMA!!!

Najnovije gostovanje pisca ovih knjiga: