“Drugi su pakao.” Da li su?

Drugi su pakao Sartr je rekao “Drugi su pakao.” Da li su?

Ako su drugi pakao, da li to znači samim tim da smo i mi. Jer ako na ljude gledamo kao božanska bića, bića kreirana iz ljubavi i da su svi jedno, onda smo i mi pakao.

Kako gledamo na svet, tako svet gleda na nas. Ukoliko ne vidite kraj iz mračnog tunela, do tog kraja ne možete ni da stignete jer ga ne vidite.

Ali ako vidite onu tačku svetlosti, ona će postajati sve veća, što se vi budete približavali.

Drugi su pakao za one u paklu.

Drugi su ljubav za one u raju.

Prosto je. Pregrubo je reći da je neko pakao, da je nešto pakao. Kao osoba “Ja sam onaj koji jesam” a “Ja sam” jeste upravo ljubav, ne možete svet posmatrati kroz oči pakla.

Svako prolazi kroz veoma teške periode i iz toga ne mora da izađe i tada zalazi u dubinu pakla.

Ali ako izađe iz toga u drugom pravcu, dolazi do saznanja i čiste svesti, tek tada dolazi do blagoslova.

Zaista drugi mogu da budu pakao, ali samo za one u paklu.

Autor: Jovana Topić (instagram) / Oaza Znanja

Scroll to Top