Kod Viminacijuma pronađen brod iz antičkog perioda!

U blizini arheološkog nalazišta Viminacijum, na mestu na kome se nekada Mlava ulivala u Dunav, otkriven je brod dužine između 15 i 16 metara, verovatno iz antičkog perioda.

„Reč o nalazu iz reda senzacionalnih, jedinstvenih i neverovatnih, bez preterivanja… Sam tip broda poseduje elemente koji se nisu bitno menjali tokom milenijuma, tako da nalaz nije moguće na taj način datovati“, rekao je doktor Miomir Korać koji vodi istraživanja u Viminacijumu.

Kod Viminacijuma je, inače, bila smeštena rimska flota Classis Flaviae. Analize će pokazati da li je reč o rimskom, vizantijskom ili srednjovekovnom brodu, ili pak o brodu iz mnogo ranijeg praistorijskog perioda, ali je jasno da će ovo otkriće zauzeti posebno mesto u već izuzetnoj ponudi Arheološkog parka Viminacijum, kao jedinstveno otkriće na našim prostorima, smatra on.

Sve je počelo kada je džinovski bager na površinskom kopu uglja Drmno tokom rada naišao na ostatke dasaka na već pomenutoj dubini. Bagerista je, imajući u vidu bogatu istoriju ovog područja, pravilno zaključio da se radi o ostacima iz minulih vremena i obavestio arheološku ekipu uposlenu na istraživanjima antičkog Viminacijuma, koja je posetila lokaciju pod svetlostima reflektora budući da se bližila ponoć.

Deo broda je oštećen radom bagera ali su ti delovi pronađeni tako da će brod u celini moći da se rekonstruiše.. Pramac broda podseća na rimski rostrum što možda ukazuje da je u pitanju manji ratni brod… Ravno dno broda ukazuje da je projektovan za dejstva u plitkim rečnim vodama, naveo je Korać.

Trenutno se radi na pražnjenju unutrašnjosti korita gde su se možda očuvali delovi pokretnog inventara. Geolozi će na osnovu slojeva utvrditi u kom periodu je na ovom prostoru postojala reka, dok će fizikohemičari putem analize radioaktivnog uglenjikovog izotopa C4 moći da utvrde u kom je periodu posečeno drveće upotrebljeno za gradnju broda.

Izvor: Beta