NISMO SAMI: Poruke šamana koje će vam promeniti pogled na svet

Nažalost, svi smo mi navikli da zanemarujemo problame naše planete i da jednostavno “gledamo svoja posla”, šta god to značilo. Ali, problemi planete Zemlje su mnogo više „naš posao“ nego većina trivijalnosti kojima se svakodnevno bavimo.

Ako i dalje budemo učili našu decu da rešenje problema traže u novoj tehnologiji ili novoj naučnoj teoriji, kao i do sada, imaćemo i rezultate kao i do sada – još veću zalutalost u trci za profitom.

Ako zaista želimo da rešimo probleme planete, a samim tim i čovečanstva, moramo da potražimo alternativne načine razumevanja stvarnosti. Moramo da proširimo svoje vidike i zaista pokušamo da razumemo sebe i svet oko sebe.

Naši preci su znali da žive u skladu s prirodom i posedovali su mudrost koju smo mi danas izgubili. Oni su verovali da inteligencija nije rezervisana samo za ljude, već je poseduju sva živa, pa i “neživa” bića na svetu – životinje, biljke, planine, reke, i planeta Zemlja sama.

Foto-ilustracija: pixabay.com
Foto-ilustracija: pixabay.com

Takođe su verovali i u duhove. Pošto su se oslanjali na kontakt s prirodom i univerzalnim izvorom mudrosti i znanja, imali su svoje specijaliste za komunikaciju s duhovima i prirodom. Sva drevna društva su imala takve pojedince.

Takvi ljudi postoje i u današnjem društvu i zovu se šamani. Znanje koje oni nude trebalo bi da se uči u školama iako nije naučno. Šamansko znanje ne pretenduje da bude naučno. Ono ima sasvim drugačije prednosti i ograničenja.

Ono je subjektivno i iracionalno, ali nemojte da vas to prevari, ono je realno i duboko kao nijedno drugo. Baš zato, treba da bude komplementarno naučnom znanju, jer može da ga produbi, preusmeri i dopuni tamo gde treba. Mnogi genijalni ljudi, kao što je Nikola Tesla, oslanjali su se na takva znanja i ostvarili neverovatne rezultate.

Naravno, ne treba se odreći nauke, koja svakako pruža vredne uvide i saznanja, ali je potrebno koristiti i alternativne izvore znanja. Ako su ih imali naši preci, zašto ne bismo mogli i mi. Mi smo ih se samo namerno odrekli u korist nauke. Treba razumeti da nema takmičenja između ova dva. Mi smo sami napravili izbor – jedno ili drugo.

Ilustracija: maraclearspring.com
Ilustracija: maraclearspring.com

Šaman neće odbaciti naučno znanje, on će ga dovesti u pitanje ako ima argumente ili će ga prihvatiti kao istinu ako ima razloga za to. Isto tako će prihvatiti kao istinu ili dovesti u pitanje znanje stečeno na bilo koji drugi način, na primer, komunikacijom s duhovima.

– Razum nam postavlja granice suviše usko i navodi nas da prihvatimo samo ono što nam je poznato, (pa čak i to sa ograničenjima) i živimo u okvirima poznatog. Kao da tačno znamo koliko daleko se proteže naš život. Što više razum dominira, to siromašniji naš život postaje. Razumu je to zajedničko s političkim apsolutizmom koji je osiromašio individualnost – Karl Gustav Jung.

Planeta Zemlja i mnoga stvorenja na njoj, mnogo su stariji od nas ljudi. U njima leži nataložena mudrost koju bismo morali da iskoristimo ako želimo da shvatimo svoj položaj u ovom svetu. Naše zdravlje, pa i naš opstanak, zavise od toga da li ćemo se odreći dominacije razuma i arogancije i posegnuti za tim prastarim znanjem koje je naš jedini spas.

Foto-ilustracija: Foter/Cate Storymoon
Foto-ilustracija: Foter/Cate Storymoon

Koja je uloga šamana?

Uloga šamana je da povrate narušenu ravnotežu u ovaj svet. Da bi uspeli u tome, oni se obično koriste šamanskim putovanjem, koje najčešće sprovode uz određenu muziku ili ritam koji im u tome pomaže. Putovanje nije fizičko i dešava se u izmenjenom stanju svesti, odnosno, stanju transa.

Na svojim putovanjima, šamani stupaju u kontakt sa duhovima životinja ili duhovima zaštitnicima i traže od njih da pronađu rešenje za neki konkretan problem u svom ili životu nekoga ko im se obratio za pomoć. Mogu da odu na mesta gde se nalaze izgubljeni delovi duše nekog čoveka kom je potrebna pomoć ili na mesta s kojima je potrebno da se povežu da bi našli rešenje problema.

Šamanska putovanja služe i da bi se povezali s prirodom. U tom, izmenjenom stanju svesti, moguće je doživeti iskustveni uvid u mnoge stvari, na primer, kako iznutra izgleda kad je mačka radoznala, orao uplašen, kobra gladna ili kornjača seksualno uzbuđena. Razumevanje tih stvari može da bude od velike pomoći za rešavanje problema ljudi.

Foto-ilustracija: Foter/h.koppdelaney
Foto-ilustracija: Foter/h.koppdelaney

Najvažnija stvar kod šamanizma je taj kontakt sa univerzalnom svešću. Moramo da shvatimo da je sve živo i da ima svest s kojom možemo da komuniciramo. Da bismo uspeli u tome, moramo u potpunosti da se odreknemo svoje arogantne dominacije, jer ona nije ništa drugo do iskrivljeno stanje svesti kog se držimo. Baš zato što se držimo toga, ne možemo da doživimo i budemo svesni stvari kojih po prirodi stvari treba da budemo svesni.

Poznato je da mala deca ponekad imaju uvide koje odrasli nemaju. Toje zato što još uvek nisu izrasli u to iskrivljeno stanje koje se prezentuje na svakom koraku kao jedino validno i provereno znanje, a zapravo je vrlo ograničeno i obojeno arogancijom i željom za dominacijom.

Izvor: Novo doba

Scroll to Top