/Plakati ili se smijati? Ilustracije koje treba vidjeti – NEKAD I SAD

Plakati ili se smijati? Ilustracije koje treba vidjeti – NEKAD I SAD

1. Pošta nekad i sad

1

2. Učitelji nekad i sad

2

3. TV nekad i sad

3

4. Prije i nakon pametnih telefona

4

5. Evolucija telefona

5

6. Mobiteli nekad i sad

6

7. Trčanje nekad i sad

7

8. Evolucija i filozofija

8

9. George Lucas nekad i sad

9

10. Kompjuterske igre nekad i sad

10

11. Otac i sin Nekad i sad

11

12. Rođendani nekad i sad

13

13. Kazna Nekad i sad

15

14. Dijeljenje Nekad i sad

16

15. Kalifornija nekad i sad

17

16. Prije i nakon pametnih telefona

18

17. Evolucija Baggy hlača

19

18. Izgled Nekad i sad

20

19. Zdravstvo Nekad i sad

21

Izvor: atma.hr