Vreme INTENZIVNIH ENERGIJA ~ Ruši se sve što ne stoji na ZDRAVIM OSNOVAMA

Novi krug se zavrteo… krug sveopšteg dobra, krug jačeg Svetla, veće životne radosti. Upravo sada smo podržani svim mogućim okolnostima. Energije jesu intenzivne, ali nas podupiru. Zato nema mesta za izgovore, niti za odlaganja.

Sada, baš sada je pravo vreme za rasterećenje od starog i prihvatanje novog. Prilika je za sve moguće vrste preokreta i hvatanja novog pravca u našim mikrokosmosima. 
Zanimljiv je ovo period. Ruši sve što nije na zdravim osnovama stajalo, menja svaki segment naših života i gura nas iz ovog ovde u ono gde treba da idemo. Nosi nas kao na nekom velikom oblaku.

energija planetaNe treba da se izmičemo niti da bežimo od svega što se dešava. Treba samo da budemo svesni koliko je ovo doba neverovatan dar za sve nas. I da se bez imalo strepnje i sumnje otvorimo ka promenama. A one podrazumevaju uhvatiti ritam… uskladiti se… ostaviti ono što nas koči i… pokrenuti se. 

Novi krug se zavrteo. A mi… uskladimo se sa njim tako što ćemo zavrteti novi krug… svako u svom životu.

Autor: Danijela Vejnović, www.holizam.com / novasvest.com

Scroll to Top