/Pali Anđeli, Anunnaki, Nefili, Stražari – Svjetleći iz drevne Mezopotamije

Pali Anđeli, Anunnaki, Nefili, Stražari – Svjetleći iz drevne Mezopotamije

Najranije zabilježbe Svjetlećih mogu se naći u 5 osnovnih izvora:

  • Sumerijske ploče iz knjižnice u Nippur-u, gdje su prozvani imenom Anunnaki (Anannage)
  • Biblijska Knjiga Postanka, Brojeva, te Ponovljeni zakon, gdje im je dano ime Nefili (eng. Nephilim)
  • Zapis u Grčkoj od strane Babilonskog svećenika Berossus-a
  • Knjiga Proroka Henoka, gdje se odnose na njih kao Anđele, Stražare (eng. Watcher) i Nefile (eng. Nephilim)
  • Knjiga Jubileja

Najstariji zapis od gore navedenih su Sumerijske ploče. Sumerani su uveli pisanje i imali napredno znanje o muzici, pjesništvu, umjetnosti, matematici, astronomiji i znanosti. Za drevne Sumerane muzika je bila alat koji im je pomogao da opišu kozmos.

Prema Sumerskom mitu o kreaciji, anđeli znani pod imenom Anunnaki ili Anannage (veliki sinovi An-a), su bili osnivači njihove kulture. An (sumerski) ili Anu (akadijanski) je bio vrhovni bog sunca i neba i njegovo ime znači “Svjetleći”. Anunnaki su prema tome ‘Sinovi Svjetlećega’ ili ‘Sinovi Svijetla’.

anunnaki-tree-of-life

Anunnaki su bili kulturno i tehnički napredni ljudi koji su se smjestili u podnožje planine u Srednjem Istoku oko 8200 g.pr.Kr. Njihov primarni cilj je bio uspostaviti agrikulturni centar za učenje i treniranje lokalnog stanovništva. Opisani su kao ‘Svjetleći Gospodari Kultivacije’. Božica Ninlil ili Ninkharsag supruga Enlil-a je vladala zemljom. Rani Sumerani su opisivali sami sebe kao konstantno hranjeni od njenog mlijeka i zvali su je “Velika Majka Božica Mjeseca”.

Sin od Enlil-a i Ninlil je bio bog rata Ninurta, poznat kao Nimrod, koji je kao i Osiris, postao povezan sa konstelacijom Orion. Drugi bogovi su bili mjesečeva božica Nanna i bog sunca Shamash. Tu je bila i Inanna (sumerski) ili Ishtar (akadijanski), Shamash-ova sestra (i supruga po nekim zapisima), koja je bila povezana sa Venerom.

Tekstovi o Sumerskim bogovima variraju – u stvari vremenom se razvijaju, što otežava razumijevanje njihovog porijekla. Međutim možemo vidjeti da su ovi Svjetleći, koji su postali obožavani kao Sumerski panteon bogova i božica, čini se bili familija ili klan koji je vladao dinastijama. An, kao glavni autoritet, je postao univerzalni “Bog Otac”, kao što je opisano slikovnom crtežu iz 3000 g. pr. Kr. iz grada Uruk-a, a za koji je rečeno da ga je on osnovao.

Mnogo toga je nejasno što se tiče rodoslovlja, kao i veza i funkcija između sestara, žena, majki, očeva, braće i sinova. Ono što je jasno je da se neka božanstva kontinuirano ponavljaju, kao što su An, Enlil, Enki, Ninkharsag, Inanna i Shamash, te će se karakteri i funkcije ovih božanstava formirati bazu Egipatskih, Grčih i Rimskih panteona.

Rajski vrt (Eden)

Postoje daljnji dokazi za ovu vezu sa prosvjetljenjem u Sumerskim zapisima. Ninlil ili Ninkharsag “Dama Kharsag-a”, žena vođe Enlil-a, traži od vijeća sedmorice da joj stvore “Eden” (E-din) ili rajski vrt. Za Sumerane je E-din bio “prebivalište pravednika”.

Ovo je isti rajski vrt (Eden) koji opisuje i sadrži biblijski mit. Drvo života i drvo znanja u biblijskom rajskom vrtu aludira na tajne Svjetlećih. Ono se može povezati sa “drvom” sedam čakri, “drvom” koje je odvelo prosvijetljenog u “nebo” i koje je kasnije postalo “drvo života” u ezoteričkom sistemu Kabale. Broj sedam ima kozmološku široku rasprostranjenost, a vijeće sedmorice je isto kao i sedam arhanđela ili glasnika iz Biblije koji su došli iz nebesa. Sumerani su izgradili njihove kule ili Zigurate sa sedam nivoa. Rečeno je da su Svjetleća božanstva prebivala na samom vrhu Zigurata – “Velika kuća” ili Ekur.

anunnaki wings

U našem istraživanju gledamo u različite kulture koje su potekle od Svjetlećih i veza između njih. Nemamo jasnu sliku svega i postoji mnogo sivih zona. Međutim, jedan primjer takve veze je biblijska priča o Potopu. Ovaj hebrejski mit je vrlo blizu onome nađenom u Sumerskom Epu o Gilgamešu. Nadalje, veza sa Knjigom Postanka završava sa pričom o Babilonskoj kuli, koja se nalazila u području koje je tada bilo dio Sumerskog carstva. Priča u Bibliji sugerira da je tajno znanje povezano sa Svjetlećima bilo inicijalno dovedeno u Babilon i nakon toga prenošeno od tamo.

U svim ovim kulturama postoje zapisi o posebnim grupama koje prema nama predstavljaju svećeničku elitu Svjetlećih, malu a ipak moćnu skupinu koja je iskusila prosvjetljenje. U Sumeriji smo pronašli Egregore ili Stražare (eng. Watchers) i mnoge druge epitete koji su im bili dani, a koji nam govore da su oni također bili Svjetleći. Svjetleće također možemo pronaći i u Bibliji u kojoj se oni smatraju Božjim Anđelima. Egipatski naziv Neteru se također može prevesti Stražar (eng. Watcher) što je također i značenje imena Esen. Eseni su bili židovska sekta za koju se tvrdilo da stoji iza pisanja “Svitaka s Mrtvog mora” (Dead Sea Scrolls). Ime Eseni ili “Essees” dolazi od židovskog značenja “Održavatelj” ili “Stražar” i oni su se nazivali “Stražari”, “Sinovi svjetlosti”, “Sluge božje”.

Jedan važan etimološki rad je opet ukazao da je Sumeria dom Svjetlećih. Ime “Sumer” dolazi od riječi “Shumer” koja doslovno znači “Zemlja Stražara” (eng. “the Land of the Watchers”). To nije bila niti jedna druga do biblijska zemlja “Shin’ar” što znači “Mjesto Svjetlećih”.

Sumerska riječ “El” se često prevodi kao “Bog” i u Bibliji riječ Elohim se često nepravilno prevodi kao Gospodin Bog, ali to je zapravo množina riječi El. El znači “Sjaj”. Semitsku riječ El možemo pronaći u mnogim drevnim jezicima. Npr. anglosaksonska riječ “Aelf” (“Elf” ili “Nadnaravno biće”) znači “Sjajno biće” pa bi tako “El” trebali prevoditi, ne kao Bog, već kao “Onaj koji Svijetli”, a Elohim koji je množina bi trebao biti preveden kao “Oni koji Svijetle”. Ovo je najčešće upotrebljavan termin za Boga u Starom Zavijetu. Ukoliko kod čitanja Biblije zamijenimo termin “Gospodin Bog” sa Svjetleći, primijetiti ćete značajnu razliku i vidjeti ćete Bibliju kako je originalno napisana.

giants

Skupina pod nazivom “Nephilim” ili “Stražari” imala je zadaću da čuva rajski vrt. Ali kako stoji u Knjizi Proroka Henoka (eng. “The Book of Enoch”) oni su se počeli miješati sa autohtonim stanovništvom. Henok je bio Noin pradjed, sin Jareda (Knjiga Postanka 5:18). Ova knjiga danas ne ulazi u kanonske knjige i većina kršćanskih crkvi je smatra pseudoepigrafom, međutim Etiopska Ortodoksna Crkva je do dan danas smatra kanonskom knjigom. U sedmom poglavlju knjige piše o miješanju Nephelim-a sa autohtonim stanovništvom:

Kada se u te dane sinovi ljudski namnožili, rodiše im se kćeri, ljupke i lijepe. Kada ih ugledaše anđeli, sinovi neba, zaljubiše se u njih, međusobno govoreći: “Izaberimo za se žene iz roda čovječjega i začnimo djecu”. Njihov vođa Samjaza, na to reče: “Bojim se da ste možda nesposobni za taj pothvat; Te da ću ja patiti zbog tog teškog zločina.” Ali oni mu odgovoriše: “Prisežemo; I obavezujemo se da svoje nakane nećemo promijeniti, nego ćemo završiti sto smo naumili.” Potom svi prisegnuše, i obvezaše se uzajamnim prokletstvima. Ukupno dvije stotine njih siđoše na Adis, vrh planine Armon. Te se planina, stoga naziva Armon, jer su na njih prisegnuli i obvezali se uzajamnim prokletstvima. Ovo su imena njihovih poglavara: Samjaza, koji im bijaše vođa, Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Anane, Zavebe, Samsaveel, Ertael, Turel, Jomjael, Arazjal. To bijahu poglavari dvjesto anđela, a svi bijahu s njima.

Iz ovog sjedinjenja nastala je hibridna rasa, Rasa divova:

Potom svaki izabere i uze ženu, kojoj se približi i s njom nastani; podučavahu ih vradžbinama, zazivima, i razlikovanju korijenja i drveća. Žene potom začnu i rode divove. I svaki bijaše visok 300 lakata. Oni proždriješe sve što ljudski rad stvori, te postade nemoguće nahraniti ih. Kada se okrenuše protiv ljudi, kako bi ih proždirali. I kada počeše ranjavati ptice, zvijeri, gmazove i ribe, kako bi im jeli meso i pili krv. Tada zemlja prezre nepravedne.

U osmom dijelu se opisuje kako su ovi buntovnici prenosili znanje i učili ljude borbi i kako da naprave oružje:

Azaziel je, štoviše, podučio ljude izradi mačeva, noževa, štitova i oklopa, izradi zrcala, uporabi boje, uljepšavanju obrva, uporabi svakovrsnog dragog i probranog kamenja i svim vrstama boja, te bijaše svijet izmijenjen. Bezbožnost se širila; bludničilo se posvuda, i oni su griješili i pokvarili se na sve načine. Amazarak je podučio sve vračeve i djelitelje korijenja; Armers je podučavao razrješavanje vradžbina; Barkajal je podučavao promatrače zvijezda; Akibeel je podučavao o znakovima; Tamiel je podučavao astronomiju; A Asaradel je podučavao kretanje mjeseca. A ljudi, bijahu uništeni, plakahu; i njihov glas odjeknu do nebesa.

nephilim-giant

Sve ovo je bilo viđeno kao narušavanje zakona postavljenih od Svjetlećih koji su bili posesivni o svojim znanjima. Deveto poglavlje:

Tada Mihael i Gabrijel, Rafael, Surijal i Uriel pogledaše dolje s nebesa i vidješe koliko je krvi proliveno na zemlji, i svu nepravdu koja na njoj bijaše počinjena, te rekoše: To je glas njihova plača. Zemlja lišena svoje djece kriknula je čak do nebeskih vrata; A sada se vama o nebeski sveci, ljudske duše žale, govoreći: “Postignite za nas pravdu kod Svevišnjega.” Potom rekoše svome Gospodinu , Kralju: “Ti si Gospodar gospodara, Bog bogova, Kralj kraljeva. Prijestolje tvoje slave je za sve vijeke vjekova i tvoje Ime se na vijeke sveti i slavi. Ti si blagoslovljen i slavljen. Ti si sve stvorio; Ti imaš moć nad svim stvarima; i sve su stvari pred Tobom otvorene i vidljive. Ti sve imaš, ništa od Tebe ne može biti skriveno. Ti si vidio sto je učinio Azazijel, kako je sve vrste podučavao nepravdi na zemlji, razotkrivši svijetu sve skriveno što se čini na nebesima. Samjaza je također podučavao vračarstvu; njemu si dao vlast nad njegovim drugovima. Zajedno su otišli kćerima ljudskim; ležahu s njima; onečistiše se; I otkriše im zločine. I žene su rodile divove. Tako se čitava zemlja ispunila krvlju i nepravdom. Gledajte sada duše mrtvih koje plaču. I kukaju sve do nebeskih vrata. Njihove se jadikovke uzdižu; one ne mogu pobjeći od nepravde koja je počinjena na zemlji. Ti poznaješ sve stvari, prije nego sto nastanu. Ti znaš te stvari i ono sto su učinili, pa ipak nam ne govoriš. Što bi smo im na temelju toga trebali učiniti.

Henok, pisac koji je bio podučen od strane Svjetlećih, je nakon toga bio angažiran kao vjesnik ili posrednik između Svjetlećih i “Onih koji su Pali”, koji su odlučili napustiti svoju “božanstvenost” da bi živjeli među ljudima. On je bio poslan da kaže buntovnicima da im je presuđena ozbiljna kazna i da će ubrzo biti kažnjeni.
U kratko, kazna je bila Potop. Kao da su Svijetleći htjeli oprati grijehe, koji su na Zemlji bili stvoreni od njihove vlastite vrste – “Onih koji su Pali”.
Poglavlja od 7-16 prevedena na hrvatski možete naći na ovoj stranici: Knjiga Proroka Henoka, a cijelu knjigu na engleskom možete skinuti ovdje: The Book of Enoch.

Divovi

Nažalost u hrvatskoj verziji biblije netko je odlučio promijeniti izvorni tekst jednog stiha u kojem se spominje riječ “Divovi”. No, to se bez problema može naći u bilo kojem izdanju King James Biblije ili bilo kojeg starijeg (originalnijeg izdanja) Biblije. Taj dio smo označili zadebljanim i kosim slovima i preveli sami:
Knjiga Postanka (6:1-4)

Kad su se ljudi počeli širiti po zemlji i kćeri im se narodile, opaze sinovi Božji da su kćeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za žene koje su god htjeli. Onda Jahve reče: “Neće moj duh u čovjeku ostati dovijeka; čovjek je tjelesan, pa neka mu vijek bude stotinu dvadeset godina. U to doba na zemlji su obitavali divovi; a i kasnije; kad su Božji sinovi općili s ljudskim kćerima pa im one rađale djecu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi.
eng.
And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, That the sons of God saw the daughters of men that they [were] fair; and they took them wives of all which they chose. And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also [is] flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years. There were giants in the earth in those days; and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare [children] to them, the same [became] mighty men which [were] of old, men of renown.

Već smo otkrili da je rasa divova spomenuta u Bibliji – Nefili (eng. Nephelim) – (Knjiga Postanka 6:4, Brojevi 13:32, Ponovljeni zakon 1:28), Refaim (Jošua 12:4), i Anak (Jošua 14:15).
Većina Biblijskih zapisa koji se tiču divova govore o vremenima prije potopa, velike katastrofe, za koju nam priče iz Mezapotamije i Knjiga Proroka Henoka kažu da je rezultat rata na “nebu” uzrokovanog općenjem između Stražara ili divova i žena sa zemlje.
Osim toga što su bili nazivani Nefilimi – “Oni koji su Pali”, te pali Stražari u “Knjizi Proroka Henoka” – ovi divovi su isto poznati kao Anakim ili Anak. Oni su najvjerojatnije imali oca zvanog Arba, tko je bio originalni graditelj Hebrona (Knjiga Postanka 35:27). Ovdje imamo suptilnu vezu sa arhitekturom i strukturom.
U Ponovljenom zakonu (2:10-11) isto imamo:

Prije su ondje živjeli Emijci. Bio je to moćan narod i brojan; krupna stasa kao i Anakovci. Poput Anakovaca, i njih smatraju Refaimcima, ali ih Moapci nazivaju Emijcima.

poplava biblijskih razmjera

Riječ koja se ovdje koristila za diva je “Refaim”, koja prevedeno doslovno znači “Div”. Znači postojalo je mnogo više divova koji su živjeli i nakon potopa u različitim područjima, a ne samo u zemlji Kanaanskoj.
U Bibliji stoji da su nakon potopa djeca Izraela bili poslani kao špijuni u Kanaan kako bi pripremili osvajanje. Ovi špijuni su otkrili divove u toj zemlji što su priopćili i Mojsiju.
Knjiga Brojeva (13:28-33)

Ali je jak narod koji u onoj zemlji živi, gradovi su utvrđeni i vrlo veliki. A vidjesmo ondje i potomke Anakove. Amalečani borave u negepskom kraju: Hetiti, Jebusejci i Amorejci žive u brdu; a Kanaanci se nalaze uz more i duž Jordana.” Kaleb ušutka narod oko Mojsija i progovori: “Krenimo ne oklijevajući i zauzmimo je, jer je možemo nadvladati!” Ali ljudi što su s njim išli odvratiše: “Ne možemo ići na onaj narod jer je jači od nas.” I počnu ozloglašivati Izraelcima zemlju koju su izviđali: “Zemlja kroz koju smo prošli da je izvidimo zemlja je što proždire svoje stanovništvo. Sav narod što ga u njoj vidjesmo ljudi su krupna stasa. Vidjesmo ondje i divove – Anakovo potomstvo od divova. Činilo nam se da smo prema njima kao skakavci. Takvi bijasmo i njima.”

Divova velika glava

Riječ koja je korištena za divove bila je Nefili, koja je isto korištena u Knjizi Postanka 6:4, što nam govori da su divovi preživjeli Potop. Čini se da je nakon toga došlo do ponovnog pojavljivanja ovih “Palih Anđela”, istina koji su sada bili manje brojni i ograničeni na određeno područje (Kanaan). Oni su bili poznati pod nazivom “Nacija Kanaana”. Upravo zbog njih digli su se mačevi Izraela.
Također nalazimo da je Moab također bila poznata kao zemlja divova; divovi su obitavali u toj zemlji, a Amoniti su ih zvali Zamzumijcima.
Knjiga Ponovljenog Zakona (2:20-21)

I nju smatraju refaimskom zemljom. U njoj su prije živjeli Refaimci, koje Amonci zovu Zamzumijcima. Bio je to narod moćan i brojan; krupna stasa kao i Anakovci.

Jedan od ovih divova je bio poznat pod imenom Og i pojavljivao se u pričama nekoliko puta. On je bio kralj Bašana. Za kralja Og-a se smatra da je živio oko 3000 godina.
Knjiga Ponovljenoga Zakona (3:11)

Bašanski kralj Og jedini je od preostalih Refaimovaca. Krevet njegov, odar od željeza, još se nalazi u Rabi, gradu sinova Amonovih: deset je lakata – običnih lakata – dug, a četiri lakta širok.

Članak u novinama o pronađenim kostima divovaJošua također spominje divove ili Refaime za koje se smatra da su za vrijeme Abrahama živjeli u području blizu Sodome i Gomore.
Za većinu divova možemo naći podatke da su živjeli ispod zemlje (pećina ili podzemlje), te da su imali moći koje im je dala božica zemlja. Tako je moderan prikaz divova kao glupih i sporih stvorenja je u suprotnosti sa drevnim simbolizmom. Ovo je možda pokušaj kršćanske crkve da razbije štovanja koja su postojala u tim davnim vremenima.
Većina divova je imala brade. Brada je bio primarni simbol muškosti i moći. Ovaj simbol je postepeno posao i simbol mudrosti, autoriteta pa čak i božanskosti. Ovo je razlog zašto su svi Egipatski vladari imali bradu, bilo lažnu ili pravu. Za kraljicu Hatshepsut zna se da je nosila lažnu bradu za vrijeme obavljanja državnih poslova u Egiptu. Ta brada je bila njen simbol božanstva i moći. Zagrobne maske faraona prikazane su sa dugom bradom koja pokazuje njihovu božansku stranu nakon smrti u ljudskom tijelu.

Usporedba diva i stroja
Div u zemlji
Div ispod zemlje
Usporedba diva i čovjeka

Osim navedenog zapise o Svjetlećima možemo pronaći i u drugim religijama i područjima kao što su Hinduizam, Budizam, Jainizam na istoku, pa tako i u većini zapadnih religija. Tisućama godina štovali su Svjetlo unutar samih sebe kao da je ono sunce, te su ovu ideju prosvjetljenja nosili sa sobom gdje god da su došli.

Nadam se da će se oni koji ovo pročitaju malo zapitati, koliko je istinito njihovo znanje o svijetu u kojem živimo, te o istini koja se dešavala i o kojoj piše povijest, kao i o svijetu u kojem danas živimo, o tome tko ga zapravo vodi i koja je njihova veza sa ovim događajima u prošlosti, te zašto se neke stvari konstantno uopće skrivaju od nas. I nadam se da će potaknuti ljude da sami za sebe preispituju dalje ono što su nas učili i što uzimamo zdravo za gotovo, jer se u novije vrijeme svakodnevno pojavljuju nove činjenice koje pokazuju veliku razliku između onoga što znamo i onoga što tek sada izlazi na vidjelo.

Izvor:

  • Bible
  • Book of Enoch
  • Sun Nation
  • Felowship of the Mind

Preuzeto sa: freedomtek.org