/Nijedno biće ne može da živi bez ljubavi, oni su našli način kako da je nama ukradu

Nijedno biće ne može da živi bez ljubavi, oni su našli način kako da je nama ukradu

Ovaj svet vode veoma poremećeni i duhovno bolesni ljudi potpuno odvojeni od vrhovne ljubavi, od izvora postojanja, koga nazivamo Bog, i oni su pod kontrolom tamnih duhovnih sila odvojenih od Izvora iz koga izvire sam život, ljubav i mir…a pošto nijedno biće ne može da živi bez ljubavi, oni su našli način kako da je nama ukradu…Širom sveta nazivaju ih raznim imenima, Arhonti, pali andjeli, demoni, itd…

Naše prirodno stanje je ljubav-radost-mir spojeni u jedan neopisiv osećaj koji bi trebao kroz nas stalno da struji, i zato svaki put kada osećamo strah, tugu, nevericu, usamljenost i još milion drugih emocija koje su niske frekvencije, ta sveprožimajuća sila koja objedinjuje ljubav-radost-mir u jedno, i dalje teče, jer je nepresušna i nezaustavljiva, ali je mi ne detektujemo i bukvalno je blokiramo samima sebi, nesvesno je odbacujući od sebe bivajući u niskim emocijama, strahu, brigama, mržnji, itd, a oni su tu da je pokupe…to je njihova HRANA! Ta ista sila teče kroz svetu Liturgiju i pričešće, a oni bi to da prekinu! Zbog toga moraju stalno da nas drže u strahu, haosu, bolesti i raznim krizama, zato što im nije u interesu harmonija na planeti, jer bi ljubav-radost-mir proticali kroz sve ljude i oni ne bi mogli da prežive, jer ne bi imali izvor hrane! Zbog toga se sve ovo dešava sada, pre 100 godina kao i hiljadama godina pre, mi ljudi mislimo da smo slobodni, ali ustvari nismo, i to toliko dugo da smo zaboravili kako izgleda biti slobodan.

Upravo zbog toga je i došao Isus, da nam pokaže kako da se oslobodimo i da budemo konstantno u ljubavi-radosti-miru, gde ta bića, ti paraziti ne mogu da nas dotaknu i da nam kradu životodavnu energiju! Oni ne vole ništa što je od Boga, a to je sam život, priroda, lepota, čistota tela, uma, duše, iskrena radost i zato ukoliko udjemo u proces čišćenja uma i tela, vrlo brzo možemo da uočimo pravo stanje stvari u svetu, šta se zaista krije iza zavese laži koja je toliko slojevita da ju je jako teško uočiti bez ozbiljne promene svoje nutrine i odnosa prema ovom svetu.. Zato mnogo ljudi npr čistom biljnom hranom, ne samo da ozdravlja, već počinju da budu duhovniji, povezaniji i počinju jasno da vide PRAVU realnost, a ne ovu ILUZIJU, jer u živim biljkama je sama iskra života i biofotonske čestice svetlosti, a setite se da je Isus rekao”Ja sam SVETLOST, ISTINA i ŽIVOT, i samo preko mene možete doći do Oca, ja sam put!!! Jedući živu hranu mi u sebe unosimo ŽIVOT i SVETLOST, i negujući naš um i dušu smirivanjem, tihovanjem i molitvom polako nam se otkriva ISTINA sloj po sloj, kroz koju se u nas useljava MIR, a to je HRISTOS-Gospod Mira, jer samo u miru mi možemo osetiti Oca!!! U indijskoj duhovnoj tradiciji npr ovo naše poimanje realnosti oni nazivaju SAMSARA MAJA- što znači VELIKA ILUZIJA, i cilj duhovnog razvoja je da izadjemo iz te iluzije. Gospodar te iluzije je najveći manipulator, duh obmane, prevare i svakog lukavstva, mi ga zovemo satana! Onaj koji je svojevoljno sebe odvojio od samog Izvora života i postao parazitski duh, parazitska svest koja nas napada uglavnog preko naših UMOVA!!! Isus je rekao “Ja jesam u ovom svetu, ali nisam od ovog sveta”, čime jasno naglašava da, iako hoda u ljudskom telu, njegov um i duša se distanciraju od Iluzije ovoga sveta i deluju iz onoga što zovemo Carstvo Nebesko, a to su ljubav-radost-mir!

Sveti Vladika Nikolaj Velimirović je to veoma dobro spoznao kroz mnogo jak post i molitvu, pa čak je i pisao o Samsari-iluziji kroz svoju duhovnu poeziju. Ljubav je jedina koja nas može dovesti do radosti, a radost i ljubav ujedinjene nas jedino mogu dovesti do potpinog mira, što je i cilj svega i jedina istina, potpuni mir u ljubavi i radosti, na svim nivoima našeg bića, kako fizičkom tako i mentalnom i duhovnom, i samo u takvom stanju naša duša može stalno biti povezana sa Bogom, a taj osećaj reči ne mogu opisati. 🙏❤️✨

Zoran Bursac