Blagost je jača od strogosti, voda je jača od stijene, ljubav je jača od sile – Herman Hese

Tekst se nastavlja ispod oglasa/ Sponsored ads:

~ Nežno i pažljivo dodirnuti može samo neko kome je i samom potreban takav dodir.

~ Kad se drvetu potkreše krošnja, iz stabla izbijaju novi izdanci. Tako se često i duša oboljela u cvatu vraća u prolećno doba začetka i djetinjstva prožetog slutnjama, kao da će tu otkriti nove nade i nastaviti prekinutu nit života. Izdanci sočno i naglo bujaju iz stabla, ali je to samo prividni život i iz njega nikad neće izrasti krošnja. 

~ Nije naš cilj da postanemo kao drugi, potrebno je da se međusobno razlikujemo, da naučimo da vidimo drugačije ljude od sebe i da ih poštujemo zbog toga što su.

~ Pisati je dobro, razmišljati je bolje. Mudrost je dobra, strpljenje je bolje.

~ Vještina slušanja se sastoji od toga da treba slušati smirena srca, strpljive, otvorene duše, bez strasti, bez želje, bez suda i mišljenja.

~ Ljubav se može isprositi, kupiti, dobiti na poklon, naći na ulici ali se ne može silom oteti.

~ Potrebno je dosta vremena da čovjek nauči da se ništa ne može naučiti.

~ Ako nekoga mrzimo, onda u njegovom liku mrzimo nešto što je usađeno u nama samima. Ono što nije u nama samima, to nas ne uzbuđuje.

~ Novac nije ništa, moć nije ništa. Mnogi imaju i jedno i drugo, a ipak su nesrećni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa/Sponsored ads:

~ Gdje god bi se na zemlji pojavilo ono što se može nazvati srećom, bilo je satkano od emocija.

~ Svaki čovek svoje patnje smatra najvećim.

~ Kada baciš u vodu kamen, on najbržim putem ide do dna. Tako je to i kada čovek ima neki cilj, neku nameru.

​~ Ozbiljnost nastaje zbog precjenjivanja vremena! Ali u vječnosti vrijeme ne postoji, vječnost je samo trenutak, taman dovoljan za jednu šalu.

~ ​Meni je jedino stalo do toga da volim svet, da ga ne prezirem, da ne mrzim ni svet, ni sebe, da na njega, na sebe i na sva bića mogu da gledam sa ljubavlju i sa divljenjem i sa strahopoštovanjem.

​~ Što više ljubimo i darujemo sebe, to više naš život dobija smisao i vrednost.

~ Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voljeti drugog, to je sreća!

~ Srećni smo samo onda kada od sjutrašnjeg dana ništa ne tražimo, a od današnjega sa zahvalnošću primamo ono što nam nosi.

~ Postoji neko zlo među ljudima koje ih sprečava da se udružuju i nagoni ih da između sebe otvaraju ponor. Jedino ljubav može da ih natjera da taj jaz premoste.

~ ​Blagost je jača od strogosti, voda je jača od stene, ljubav je jača od sile.

​Herman Hese