/Kada počnete puslirati ljubavlju, tek tada ste zaista potpuno živi!