Šta može da očekuje majka koja čita život kontroliše dijete – 3 mudre izjave Frojda za sve majke

Zašto se djeca okreću od roditelja i osuđuju ih na usamljenost? Zašto, uprkos svim naporima, djeca ne žele ni da čuju za svoje roditelje? Sigmund Frojd je opisao razloge koji stoje u osnovi ovakvog ponašanja

Umjerenost u svemu je ključ za postizanje sreće.

Kao što je potrebno samo određena količina vode da bi se utažila žeđ, tako je i u drugim aspektima života važno znati pronaći ravnotežu. Kiša koja je umjerena donosi korist, dok prekomjerna kiša može uništiti urod. Slično tome, majka koja je prezaštitnička može nanijeti štetu djetetu koliko i majka koja ga napusti.

Sve stvari na ovom svijetu imaju pozitivne i negativne strane, a isto vrijedi i za obrazovanje majke. Nedostatak majčinstva i emocionalne bliskosti može biti bolan za dijete, ali previše majčinske brige može spaliti dijete plamenom pretjerane zaštite. Važno je pronaći ravnotežu u svemu što radimo kako bismo postigli sreću i izbjegli negativne posljedice.

Zašto majka koja kontroliše čeka samoću

Majka je osoba koja je posvetila svoj život brizi, vođenju i ljubavi prema svom djetetu. Je li pravedno da majka koja je toliko vremena i energije uložila u odgoj djeteta bude ostavljena sama u starosti? Majke koje nisu svjesne svoje uloge u odgoju djeteta često preteruju u svom osjećaju zaštitništva i brige. To često rezultira odmakom djeteta od majke i može izazvati ljutnju.

Zamislite mladunče lava čija majka umjesto njega lovi plijen i donosi mu hranu i ne dozvoljava mu da sam nauči. Je li to dobro ili loše? Na početku je korisno, ali kasnije postaje štetno. Ako majka lavica ne dopusti mladunčetu lavića da lovi, neće mu dati priliku da se spotakne i padne, da ojača i postane nezavisan. Mladunče će ostati neobično, a kada majka ostari ili ode, neće preživjeti.

Isto se događa i s ljudima. Dijete kojem je oduzeta mogućnost da se samostalno prilagodi svijetu postaje ovisno o majci i pati. Kada dijete jednog dana uđe u svijet odraslih, neobučeno i slabo, podsvjesno će osjećati ljutnju prema majci koja mu je uskratila priliku da se razvije i postane jači. Ova djeca često napuštaju roditelje na duže vrijeme. Stoga, prekomjerno zaštitničko ponašanje majke može uzrokovati odmak djeteta i dugotrajne posljedice na odnos majke i djeteta.

Kako se majka može iskupiti ako shvati svoju grešku prekasno?

Majke ponekad žele dati svojoj djeci više nego što im je potrebno jer vjeruju da će to biti bolje za njih. Međutim, kad se izgubi kontrola nad djetetom, majke se nesvjesno mogu pozivati na osjećaj dužnosti i manipulirati s djetetom. Transformacija iz majke koja je držala dijete pod kontrolom u majku koja dopušta djetetu da samostalno živi svoj život je bolna, a često je još bolnija za majku nego za dijete jer mora priznati da je naudila ne samo sebi, već i svom djetetu.

Jedini način na koji majka može ispraviti svoju grešku je da otkopča gvozdene rukavice i dopusti djetetu da bude samostalno. Što je jači pritisak na dijete u djetinjstvu, to će se više povlačiti i ostavljati majku samu. Kad odraslo dijete osjeti da ga majka ne kontrolira toliko, može pokušati testirati granice da vidi hoće li majčine rukavice ponovo stegnuti. Ako majka popusti i pokaže ljubav i prihvaćanje, veza može ući u fazu izlječenja.

Važno je zapamtiti da je najvažnije da majka nauči svoje dijete da bude samostalno i snažno, a ne koliko će plijena donijeti. Ponekad je najbolje za djecu da ih pustimo da odu da bi se jednog dana ponovo vratili.

Izvor: svezazenu.net