Upoznajte najbogatijeg čoveka u istoriji čovečanstva za koga NIKO do sada nije čuo

Ekonomija bi danas pala pod njegove noge, jer je bogatstvo ovog čoveka prosto nezamislivo.

Musa I, Mansa (ili car) od zlata vredne Mali imperije, vladao je od 1312. do 1337. godine. Veruje se da je posedovao 400 milijardi dolara, računajući u današnjem novcu. On je bio toliko bogat da je, kada je bio na hodočašću za Meku, delio zlato svakome koga je upoznao na putu i pritom nenamerno uništio lokalnu ekonomiju

Postoje mnoge legende o “zlatnim gradovima” i ultra-bogatim civilizacijama tokom istorije, ali ovo jedno je zapravo tačno i nije bajka. Za nešto manje od 400 godina, od 1230. do 1600. godine, carstvo Mali Zapadne Afrike bilo je dominantna kulturna oblast u svakom pogledu

Zlato iz Malija potiče iz tri velika rudnika zlata u Bambuku, Bouru i Galamu, koji su pripojeni carstvu u ranoj fazi osvajanja. Uz pomoć ova tri rudnika, Mali je obezbedio polovinu zlata za celu Afriku, Evropu i Aziju u 14. veku. Ovo je činilo Mali najvećim afričkim carstvom u istoriji

Prethodni Mansa je nestao kada je pokušao da proputuje oko sveta brodom, tako da je kruna pripala Musi. On je postao poznat kao najveći vladar u istoriji Malija i predstavljao je zlatno doba carstva

Posvećeni Musliman, Mansa Musa je bio vodeći vladar najbogatije nacije na svetu 1324. godine, kada je odlučio da otputuje do svete zemlje Meke

U trajanju od dve godine, Musa je bio na neopisivo “luksuznom” hodočašću. Procenjeno je da je imao 500 ličnih čuvara, preko 100 zlatom natovarenih slonova, kao i nekoliko stotina kamila natovarenih zalihama hrane. Neki procenjuju da je tokom pratnje bilo oko 12.000 robova, a da je ukupan broj ljudi iznosio 60.000

Prema arapskom istoričaru Ibn Haldunu, Musa je bio velikodušan na putu. Haldun je rekao: “Svakome koga je sreo udelio je retkom hranom i poslasticama”. Takođe tvrdi da je Musa nosio “80 tovara zlatnog praha, od kojih je svaki težio 3 kintara”, što je ukupno bilo 12,000 kilograma zlata. To bi po današnjoj računici iznosilo 566 miliona dolara koje bi nosio na putu

Priče o Musinoj velikodušnosti zabeležili su mnogi pisci i istoričari tokom istorije, a dok se o stvarnom iznosu zlata i dalje vodi polemika, poznato je da je zlato u Egiptu i Arabiji izgubilo većinu svoje vrednosti za 12 godina nakon putovanja

Ovo samo govori kako je, zaustavljajući se u jednom gradu, istoričar Al – Makrizi rekao da “su pripadnici njegove pratnje nastavili da kupuju turske i etiopljanske robinje, pevačice i odeću, tako da je stopa zlatnog dinara pala na šest dirhama”. To je značilo da je Musa toliko mnogo trošio, da je bilo uobičajno da više ne vredi baš toliko

Cela ova stvar oko “besplatnog novca” nije baš bila dobra za lokalna područja, jer je sav ostatak privrede bio zasnovan na zlatu. Kada je zlato prestalo da bude toliko vredno, cela ekonomija je bila razorena. To je činilo Musu najbogatijim čovekom na način na koji niko drugi nije bio. On je praktično “bio toliko bogat, da je prekinuo ceo koncept novca”

Šta je Musa nakon toga uradio i dalje je stvar polemike među istoričarima. Veruje se da je na povratku sa hodočašća kroz iste oblasti video šta je uradio za ekonomiju i pokušao da je ispravi. Navodno, zadužio je zlato nazad, sa veoma visokom kamatnom stopom, nakon čega tvrdi da ju je ispravio

Musino nasleđe danas je ogromno. Njegovi podvizi uključuju stvaranje jedne od najboljih biblioteka i univerziteta na svetu u gradu Timbuktu (od kojeg je grad sam po sebi legenda), ali tek do nedavno malo je ljudi znalo ime ovog čoveka. Tek sada kada je svet saznao priču o njemu, 700 godina nakon njegove vladavine, najbogatiji čovek ikada konačno je dobio pažnju koja mu pripada

Scroll to Top